Dispensansökan för Gymnastikens baskurs - träning och tävling

Dispens för Gymnastikens baskurs - träning och tävling ges endast till utbildade idrottslärare utifrån följande förutsättningar:

 • Deltagarmaterialet köps för 500 kronor. Materialet har ett personligt inlogg och levereras via mail vid godkänd dispens.
 • Personen som söker dispens tar själv ansvar för att ta del av deltagarmaterialet till kursen i sin helhet, och att specifikt läsa in sig på avsnitten;

  - Gymnastikens ledarskap
  - Gymnastikens rörelsemönster
  - Gymnastikpyramiden
  - Landningar
 • Du behöver också ha genomfört och registrerat webbkursen Intro Svensk Gymnastik.

 • Innan du skickar in din dispensansökan ska du ha varit i kontakt med din förening, som är ytterst ansvarig för verksamheten och därmed din eventuella dispens. Funktionen i föreningen som kan stå bakom din ansökan är; ordförande, styrelsemedlem, kanslist, utbildningsansvarig eller sportchef/liknande.

För att söka dispens fyller du i nedanstående formulär, återkoppling sker via mail - där du i nästa steg ska skicka in en kopia på din lärarlegitimation/intyg på slutförd utbildning.

Jag intygar att jag är utbildad idrottslärare:
Jag intygar att jag är utbildad idrottslärare:

Jag intygar att föreningen jag är aktiv i står bakom min dispensansökan:
Jag intygar att föreningen jag är aktiv i står bakom min dispensansökan:

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer