Utbildningskrav

Gymnastikförbundets utbildningskrav säkerställer att tränare har rätt utbildningsnivå för att träna gymnaster inom olika verksamheter och på olika nivåer. Kort sammanfattat krävs att tränaren har licens för respektive redskap och övningar:

Här kan du läsa utbildningskraven för alla verksamheter inom Gymnastikförbundet: Utbildningskrav fr o m augusti 2021.pdf Pdf, 473 kB.

Förtydligande i utbildningskraven från den 1 augusti 2021:

  • Samtliga ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra webbkursen Intro Svensk Gymnastik vartannat år samt följa och efterleva innehållet.

Nya utbildningskrav från den 1 augusti 2021:

  • TRAMPOLIN SOM HJÄLPREDSKAP

    Övningar ut från trampolinen: Övningar ut från trampolinen med hjälp av ljushopp till grop eller liknande får nyttjas utan genomgången trampolinutbildning; dock rekommenderas alltid utbildning. Även stillastående stödjande rotationer på trampolinen och stationer från kloss med flick-flack/whipback för farttagning på trampolinen för bakåtövning ut från trampolinen får nyttjas utan genomgången trampolinutbildning. (Voltbehörighet från respektive disciplinspecifik utbildning krävs.)

    Övningar på trampolinen: Övningar och kombinationer av övningar med landning på trampolinduken genomförs endast efter genomförd utbildning; via disciplinspecifik utbildning (trampolin) eller webbkursen Trampolin som hjälpredskap (i kombination med voltbehörighet från respektive disciplinspecifik utbildning). Utbildningskravet ersätter tidigare behörighet att nyttja trampolinen.
En bild

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer