Utbildningsrevisionen

En bild

Gymnastikförbundet arbetar med utbildningsrevisionen, ett projekt där vi utvecklar utbildningssystemet. Utbildningsrevisionen grundar sig i ett förbundsmötesbeslut från 2016 som innebar att Gymnastikförbundets utbildningssystem skulle revideras för att anpassas till utvecklingsmodellen och nyckelfaktorerna.

Genom att revidera utbildningarna vill vi stärka vår strategi med utvecklingsmodell och nyckelfaktorer och säkerställa att våra utbildningar genomsyras av vår värdegrund och uppförandekod.

Arbetet innebär att vi utvärderar, kvalitetssäkrar och reviderar kurserna. Vi tar bort några kurser och lägger till några nya. Vi kompletterar innehållet framförallt inom barns och ungas utveckling, inre drivkraft, hållbar träning och ledarskap.

Utbildare och ledare inom organisationen har sedan fler år tillbaka framfört en önskan om en modernisering av kursutbudet, både vad gäller innehåll och form. Kursdeltagarna vill lägga mindre tid på resor och övernattningar i samband med utbildning. Många är positiva till att läsa kurser på distans och att fortbilda sig mer inom den egna föreningen. Med anledning av detta digitaliserar vi nu våra kursmaterial i stor utsträckning och flera moment i våra nya kurser kommer att göras som självstudier.

Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet i siffror

  • Gymnastikförbundet har drygt 70 olika kurser
  • Vi möter närmare 8000 kursdeltagare varje år
  • Årligen genomför vi cirka 450 kurstillfällen
  • Vi har närmare 200 utbildare som leder våra kurser

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer