Utbildningsrevisionen

En bild

Gymnastikförbundet arbetar med utbildningsrevisionen, ett projekt där vi utvecklar utbildningssystemet. Utbildningsrevisionen grundar sig i ett förbundsmötesbeslut från 2016 som innebar att Gymnastikförbundets utbildningssystem skulle revideras för att anpassas till utvecklingsmodellen och nyckelfaktorerna.

Genom att revidera utbildningarna vill vi stärka vår strategi med utvecklingsmodell och nyckelfaktorer och säkerställa att våra utbildningar genomsyras av vår värdegrund och uppförandekod.

Arbetet innebär att vi utvärderar, kvalitetssäkrar och reviderar kurserna. Vi tar bort några kurser och lägger till några nya. Vi kompletterar innehållet framförallt inom barns och ungas utveckling, inre drivkraft, hållbar träning och ledarskap.

På gång inom utbildningsrevisionen

Utbildningsrevisionen går nu in i sitt slutskede. Under 2024 pågår produktion av kurser inom rytmisk gymnastik, trampolin och DMT, samt parkour och tricking.

Det kommer att lanseras ett antal kurser under året. Redan i början av 2024 lanseras följande kurser: Kvinnlig artistisk gymnastik C, Kvinnlig artistisk gymnastik D, Rytmisk gymnastik B, Aerobic gymnastics A och Aerobic gymnastics B.

Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet i siffror

  • Gymnastikförbundet har drygt 70 olika kurser
  • Vi möter närmare 8000 kursdeltagare varje år
  • Årligen genomför vi cirka 450 kurstillfällen
  • Vi har närmare 200 utbildare som leder våra kurser