Förändring av innehåll, metod och struktur

Talare på föredrag pekar upp mot något, man ser publiken i bakgrunden

Förändring av innehåll

Svensk Gymnastik Vill - in som kunskap i alla kurser

Kunskap och förståelse för vår värdegrund, vår utvecklingsmodell, våra nyckelfaktorer och vår uppförandekod är något alla ledare behöver ha. Därför ska vi väva in dessa ämnen i alla våra kurser. Ibland som separata avsnitt men framförallt ska de genomsyra våra kurser. I baskursen läggs den grundläggande kunskapen in som separata avsnitt och i efterföljande kurser utvecklas den och anpassas till verksamhet och situation.

Intro Svensk Gymnastik är en kostnadsfri kurs med Svensk Gymnastik Vill i fokus. Den riktar sig till alla ledare inom Svensk Gymnastik.

Kunskaper kopplade till våra nyckelfaktorer läggs in i alla kurser

När vi anpassar vårt utbildningssystem till våra nyckelfaktorer kommer fokus ligga på dessa fyra faktorer:

1. Utgå från barnperspektivet

2. Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

3. Ta hänsyn till individuell utveckling

4. Träna smart och ha tålamod

Kunskaper som är kopplade till dessa nyckelfaktorer kommer vävas in i kursmaterialet för alla kurser. Inom vissa ämnen kommer också specifika nya kurser att skapas.

Förändring av metod

Digitalisering av kursmaterial

Med syfte att modernisera och att förenkla uppdatering av våra kursmaterial kommer vi lägga mer av innehållet digitalt. Kursmaterialet kommer i stor utsträckning bestå av en kurswebb, det vill säga en webbplats med filmer, föreläsningar, textavsnitt, hemuppgifter mm. En mindre del av materialet kommer fortsatt finnas i tryckt format.

Nya kursupplägg

Vi ändrar många av våra kursupplägg. Genom att låta en del av kursen bestå av egenstudier inför och/eller efter det fysiska kurstillfället kan vi korta ner de fysiska samlingarna. Kortare fysiska träffar besparar deltagaren tid och kostnader för resor och övernattningar. Under träffarna fokuserar vi på praktik, djupare förståelse, diskussioner och erfarenhetsutbyten medan inläsning och teoretisk kunskapsinhämtning i stor utsträckning görs på distans. En del kurser kommer att kunna genomföras helt på distans.

Samarbetspartner

För att producera och distribuera de nya kursmaterialen samarbetar vi med SISU Förlag som redan jobbar med många andra idrottsförbund som t ex förbunden för fotboll, golf, ridsport och konståkning.

En bild

Förändring av system

Det nya utbildningsystemet delas in i de kurskategorierna; Teknik- och metodik, Träningslära och Ledarskap. De tidigare teorikurserna (steg 1-3) delas upp i kortare kurser. Kurserna inom träningslära och ledarskap anpassas för att också passa ledare inom barngymnastik och gruppträning. Kurserna inom träningslära kommer vara helt på distans. Det ska bli lättare för ledare att välja kurser efter eget intresse. Alla kurser kommer vara tillgängliga och välkomna alla ledare. Metodikkurserna kommer i stor utsträckning vara uppdelade som tidigare med några mindre justeringar. För att få tränarlicens för en viss nivå kommer kravet vara en kombination av kurser inom metodik och teknik och ledarskap och träningslära.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer