Konvertera kurs

På denna sida hittar du information om aktuella konverteringar:

 • Hopprep
  Konvertering öppen från 1 augusti 2022
 • Träningslära och ledarskap ersätter Teori steg 1-3
  Konvertering öppen från 1 januari 2021
 • Kurser i truppgymnastik
  Konvertering öppen från 1 augusti 2021
 • Övriga kurser
 • Frågor och svar

 

Hopprep

Den 1 augusti 2022 lanseras två nya kurser i hopprep; Hopprep A och Hopprep B.

Kursen Hopprep A ersätter den gamla kursen Hopprep steg 1. Det blir då möjligt för den som gått Hopprep steg 1 att tillgodoräkna sig innehållet i Hopprep A genom att konvertera.

Hopprep B är en helt ny kurs och kommer därför inte vara möjlig att konvertera till.

Då förkunskapskraven för samtliga discipliners Teknik- och metodikkurser ändrades när Teori steg 1-3 ersattes av de nya kurserna i ledarskap och träningslära, gäller detta även hopprep.

Här hittar du de nya förkunskapskraven för hopprep Pdf, 179 kB.

Träningslära och ledarskap ersätter Teori steg 1-3

Den 1 januari 2021 lanserade Gymnastikförbundet helt nya kurser i träningslära och ledarskap. Dessa ersätter teorikurserna (steg 1-3). Detta innebär att alla discipliner får tillgång till nya kurser med delvis nya teorier och nytt innehåll.

Innehåll för de nya kurserna i träningslära
Innehåll för de nya kurserna i ledarskap

I och med att de nya kurserna ersätter befintliga kommer förkunskapskraven att ändras för samtliga discipliner. Dessa gäller från och med 1 januari 2021 och kommer eventuellt att justeras något den dagen respektive disciplins nya teknik- och metodikkurser lanseras.

Förkunskapskrav f r o m 2021 för träningslära och ledarskap Pdf, 1 MB.

Som aktiv tränare förväntas du konvertera dina gamla kurser till det nya systemet och du förväntas hålla konverteringsperioden. Period för konvertering är den 1 januari-31 december 2021.

Nya kurser i truppgymnastik

Den 1 augusti 2021 lanserades nya teknik- och metodikkurser i truppgymnastik.

Innehåll för de nya kurserna i truppgymnastik

Förkunskapskrav och konverteringsnyckel för truppgymnastik Pdf, 1 MB.

Som aktiv tränare förväntas du konvertera dina gamla kurser till det nya systemet och du förväntas hålla konverteringsperioden. Period för konvertering är den 1 augusti-31 december 2021.

Detta gäller licenser för tidigare kurser i truppgymnastik (gamla): Steg 1-4 är giltiga fem år från utbildningstillfället även efter 31 december 2021. Du behåller licensen för de övningar du erhållit på steg 1-4 under giltighetstiden, därefter endast de övningar som ingår i den kurs du konverterat till under höstterminen 2021.

Giltig behörighetstid på kursen du konverterat till:
Truppgymnastik A Behörigheten har inget utgångsdatum och gäller därmed tills vidare.
Truppgymnastik redskap B-D är giltig fem år från konvertering.
Truppgymnastik fristående B-C är giltig fem år från konvertering.

Observera att de nya kurserna i truppgymnastik i redskap har en annan fördelning av övningar då tumbling och trampett slagits ihop till en kurs. Du hittar det nya innehållet för respektive redskaps-kurs under Truppgymnastik.

Övriga kurser

Ny baskurs gruppträning

Den 1 januari 2023 lanseras Gymnastikens baskurs - gruppträning, som då ersätter tidigare Baskurs Gruppträning. Ingen konvertering krävs.

Den äldre versionen av baskursen är fortsatt giltig som förkunskapskrav även efter januari 2023.

Ny baskurs

Den 1 oktober 2019 lanserades Gymnastikens baskurs - träning och tävling, som då ersatte tidigare Baskurs Barn och Ungdom. Ingen konvertering krävs.

Den äldre versionen av baskursen är fortsatt giltig som förkunskapskrav.

Domarkurser

Domarkurser innefattas ej av utbildningsrevisionen; och ingen konvertering sker. Följ däremot uppdateringar som sker i samband med regeländringar!

Frågor och funderingar?

För funderingar kring konvertering av tidigare kurser; ta del av våra dokument med förkunskapskrav och konverteringsnycklar. Vi samlar kontinuerligt vanliga frågor & svar. Vi tar emot frågor via konverterakurs@gymnastik.se - hjälp oss gärna att hantera frågor i snabb takt genom att samla ihop er föreningsvis. Undrar du vilka kurser du har sedan tidigare kan du gärna vända dig till ditt regionala kansli.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer