Text

Konvertera kurs

Då Gymnastikförbundet tar fram nya kurser inom de olika disciplinerna sker också en konvertering från det gamla till det nya utbildningssystemet. Vilket medför möjligheten att tillgodoräkna sig de kurser man gått sen tidigare.

På denna sida hittar du information om aktuella konverteringar:

 • Trampolin och DMT
  Konvertering öppen från maj 2024

 • Parkour och tricking
  Konvertering öppen från maj 2024

 • Aerobic gymnastics
  Konvertering öppen från januari 2024

 • Kvinnlig artistisk gymnastik
  Konvertering öppen från juni 2023

 • Rytmisk gymnastik

 • Hopprep
  Konvertering öppen från 1 augusti 2022
 • Träningslära och ledarskap ersätter Teori steg 1-3
  Konvertering öppen från 1 januari 2021
 • Truppgymnastik
  Konvertering öppen från 1 augusti 2021
 • Övriga kurser
 • Frågor och svar

Trampolin och DMT

Under augusti 2024 lanseras de nya kurserna Trampolin och DMT A & B. I januari 2025 lanseras fortsättningskurserna Trampolin och DMT C & D. Du som gått Trampolin steg 1-3 kan konvertera dessa för att tillgodoräkna dig de nya kurserna och gå vidare i utbildningsstegen.

För att tillgodoräkna sig sina gamla kurser behöver du som tränare se till att genomföra de förkunskaper som gäller för den kurs du konverterar till. I dokumentet med konverteringskartor kan du se utbildningsstegen (inklusive förkunskapskrav) och konverteringsnyckeln för vilken kurs du kan tillgodoräkna dig i det nya utbildningssystemet. Se konverteringskartorna för Trampolin och DMT här Pdf, 479 kB.

Då de gamla teorikurserna (Teori steg 1-3) ersattes av nya kurser i ledarskap och träningslära under 2021 kan du, som gått teorikurserna, även konvertera dessa om du inte gjort det sen tidigare. Se konverteringskartorna för teorikurserna här Pdf, 286 kB.

Registrera din konvertering via respektive länk (du konverterar din högsta, godkända, stegkurs):

Från Trampolin steg 1 till Trampolin och DMT A

Från Trampolin steg 2 till Trampolin och DMT B

Från Trampolin steg 3 till Trampolin och DMT C

Då innehållet i nya kursen Trampolin och DMT D sträcker sig längre än tidigare Trampolin steg 4 är konvertering till denna kurs ej möjlig. För att uppdatera behörigheten som gäller för Trampolin steg 4 behöver du därmed gå Trampolin och DMT D.

Observera att de nya kurserna har en annan fördelning av övningar. Du hittar det nya innehållet för respektive kurs under Trampolin.

 

Parkour och tricking

Under augusti 2024 lanseras de nya kurserna Parkour och tricking A-C. Du som gått Parkour/freerunning steg 1, Tricking steg och Parkour/freerunning och tricking steg 2 kan konvertera dessa för att tillgodoräkna dig de nya kurserna och gå vidare i utbildningsstegen.

För att tillgodoräkna sig sina gamla kurser behöver du som ledare se till att genomföra de förkunskaper som gäller för den kurs du konverterar till. I dokumentet med konverteringskartor kan du se utbildningsstegen (inklusive förkunskapskrav) och konverteringsnyckeln för vilken kurs du kan tillgodoräkna dig i det nya utbildningssystemet. Se konverteringskartorna för Parkour och tricking här Pdf, 340 kB.

Då de gamla teorikurserna (Teori steg 1-3) ersattes av nya kurser i ledarskap och träningslära under 2021 kan du, som gått teorikurserna, även konvertera dessa om du inte gjort det sen tidigare. Se konverteringskartorna för teorikurserna här Pdf, 286 kB.

Registrera din konvertering via respektive länk (du konverterar din högsta, godkända, stegkurs):

Från Parkour/freerunning steg 1 till Parkour och tricking A

Från Tricking steg 1 till Parkour och tricking A

Från Parkour/freerunning och tricking steg 2 till Parkour och tricking B

Då innehållet i nya kursen Parkour och tricking C sträcker sig längre än tidigare kurser är konvertering till denna kurs ej möjlig.

Observera att de nya kurserna har en annan fördelning av övningar då det lagts till en kurs. Du hittar det nya innehållet för respektive kurs under Parkour och tricking.

 

Aerobic gymnastics

Den 1 januari 2024 lanserades två nya kurser inom aerobic gymnastics; Aerobic gymnastics A och Aerobic gymnastics B.

Kursen Aerobic gymnastics A ersätter den gamla kursen Aerobic gymnastics steg 1. Det är möjligt för den som gått Aerobic gymnastics steg 1 att tillgodoräkna sig innehållet i Aerobic gymnastics A genom att konvertera.

För att tillgodoräkna sig gamla kurser behöver du som ledare se till att genomföra de förkunskaper som gäller för den kurs du konverterar till. I utbildningsstegen för Aerobic gymnastics kan du se vilka kurser det är.

Aerobic gymnastics B är en helt ny kurs och kommer därför inte vara möjlig att konvertera till.

Registrera din konvertering här:
Från Aerobic gymnastics steg 1 till Aerobic gymnastics A

Läs mer om de nya kurserna inom Aerobic gymnastics och se förkunskapskraven

 

Kvinnlig artistisk gymnastik

Under augusti 2023 lanserades de nya kurserna Kvinnlig artistisk gymnastik A och Kvinnlig artistisk gymnastik B. Januari 2024 lanserades fortsättningskurserna C och D. Du som gått KvAG basic - KvAG steg 3 kan konvertera dessa för att tillgodoräkna dig de nya kurserna och gå vidare i den nya utbildningsstegen.

För att tillgodoräkna sig sina gamla kurser behöver du som ledare se till att genomföra de förkunskaper som gäller för den kurs du konverterar till. I dokumentet med konverteringskartor kan du se den nya utbildningsstegen (inklusive förkunskapskrav) och konverteringsnyckeln för vilken kurs du kan tillgodoräkna dig i det nya utbildningssystemet. Se konverteringskartorna för KvAG här Pdf, 414 kB.

Då de gamla Teorikurserna (Teori steg 1-3) ersattes av de nya kurserna i ledarskap och träningslära under 2021, kan du, som inte redan gjort det, även konvertera dessa kurser. Se konverteringskartorna för teorikurserna här Pdf, 286 kB.

Registrera din konvertering via respektive länk (du konverterar din högsta, godkända, stegkurs):

Från KvAG Basic + KvAG steg 1 till KvAG A

Från KvAG steg 2 till KvAG B

Från KvAG steg 3 till KvAG C

 

Rytmisk gymnastik

Under våren 2023 lanserades den nya kursen Rytmisk gymnastik A. Under 2024 lanseras även kurserna Rytmisk gymnastik B och C.

För att tillgodoräkna sig sina gamla kurser inom rytmisk gymnastik in i det nya utbildningssystemet behöver du som ledare (gäller under 2023):

 • Medverkat vid utbildningshelg/digital träff
 • Genomfört förkunskaperna för de nya kurserna

Här kan du läsa mer om förutsättningarna för konverteringen Pdf, 235 kB., hur den nya utbildningsstegen ser ut och konverteringsnyckeln för vilken kurs du kan tillgodoräkna dig i det nya utbildningssystemet.

Hopprep

Den 1 augusti 2022 lanserades två nya kurser i hopprep; Hopprep A och Hopprep B.

Kursen Hopprep A ersätter den gamla kursen Hopprep steg 1. Det blir då möjligt för den som gått Hopprep steg 1 att tillgodoräkna sig innehållet i Hopprep A genom att konvertera.

Hopprep B är en helt ny kurs och kommer därför inte vara möjlig att konvertera till.

Då förkunskapskraven för samtliga discipliners Teknik- och metodikkurser ändrades när Teori steg 1-3 ersattes av de nya kurserna i ledarskap och träningslära, gäller detta även hopprep.

Här hittar du de nya förkunskapskraven för hopprep Pdf, 179 kB.

Kurser i träningslära och ledarskap ersätter Teori steg 1-3

Den 1 januari 2021 lanserade Gymnastikförbundet helt nya kurser i träningslära och ledarskap. Dessa ersätter teorikurserna (steg 1-3). Detta innebär att alla discipliner får tillgång till nya kurser med delvis nya teorier och nytt innehåll.

I och med att de nya kurserna ersätter befintliga kommer förkunskapskraven att ändras för samtliga discipliner. Dessa gäller från och med 1 januari 2021 och kommer eventuellt att justeras något den dagen respektive disciplins nya teknik- och metodikkurser lanseras.

Förkunskapskrav f r o m 2021 för träningslära och ledarskap Pdf, 1 MB.

Konverteringskartor med direktlänkar till registreringen Pdf, 286 kB.

Som aktiv tränare förväntas du konvertera dina gamla kurser till det nya systemet.

Nya kurser i truppgymnastik

Den 1 augusti 2021 lanserades nya teknik- och metodikkurser i truppgymnastik.

Läs mer om innehåll i de nya kurserna i truppgymnastik

Förkunskapskrav och konverteringsnyckel för truppgymnastik Pdf, 1 MB.

På samlingssidan för konverteringar hittar du registreringslänkar för konverteringen inom Truppgymnastik

Som aktiv tränare förväntas du konvertera dina gamla kurser till det nya systemet för att behålla din behörighet.

Detta gäller behörigheter för tidigare kurser i truppgymnastik (gamla): Steg 1-4 är giltiga fem år från utbildningstillfället även efter 31 december 2021. Du behåller behörigheten (licensen) för de övningar du erhållit på steg 1-4 under giltighetstiden, därefter endast de övningar som ingår i den kurs du konverterat till.

Giltig behörighetstid på kursen du konverterat till:
Truppgymnastik A Behörigheten har inget utgångsdatum och gäller därmed tills vidare.
Truppgymnastik redskap B-D är giltig fem år från konvertering.
Truppgymnastik fristående B-C är giltig fem år från konvertering.

Observera att de nya kurserna i truppgymnastik i redskap har en annan fördelning av övningar då tumbling och trampett slagits ihop till en kurs. Du hittar det nya innehållet för respektive redskaps-kurs under Truppgymnastik.

Övriga kurser

Ny baskurs gruppträning
Den 1 januari 2023 lanserades Gymnastikens baskurs - gruppträning, som ersätter tidigare Baskurs Gruppträning. Ingen konvertering krävs.

Den äldre versionen av baskursen är fortsatt giltig som förkunskapskrav även efter januari 2023.

Ny baskurs träning och tävling
Den 1 oktober 2019 lanserades Gymnastikens baskurs - träning och tävling, som då ersatte tidigare Baskurs Barn och Ungdom. Ingen konvertering krävs.

Den äldre versionen av baskursen är fortsatt giltig som förkunskapskrav.

Domarkurser
Domarkurser innefattas ej av utbildningsrevisionen; och ingen konvertering sker. Följ däremot uppdateringar som sker i samband med regeländringar!

Frågor och funderingar?

Vi har samlat en del av de vanligaste frågorna under frågor & svar. För funderingar kring konvertering av tidigare kurser kontakta konverterakurs@gymnastik.se

Undrar du vilka kurser du har gått sedan tidigare kan du gärna vända dig till ditt regionala kansli.