Konvertera från Hopprep steg 1 till Hopprep A

Du som har gått Hopprep steg 1 kan tillgodoräkna dig innehållet i kursen Hopprep A genom konvertering.

För att konvertera Hopprep steg 1 till Hopprep A krävs godkända förkunskapskrav. Du behöver därför säkerställa att du går eller har gått följande kurser innan du registrerar din konvertering:

Registrera dig här!