Konvertera från Parkour/freerunning och tricking steg 2 till Parkour och tricking B

Du som har gått Parkour/freerunning och tricking steg 2 kan tillgodoräkna dig innehållet i kursen Parkour och tricking B genom konvertering.

För att konvertera dina tidigare kurser till Parkour och tricking B krävs godkända förkunskaper. Du behöver därför säkerställa att du går eller har gått följande kurser innan du registrerar dig:

Registrera din konvertering här!