Konvertera från Trampolin steg 1 till Trampolin och DMT A

Du som har gått Trampolin steg 1 kan tillgodoräkna dig innehållet i kursen Trampolin och DMT A genom konvertering.

För att konvertera dina tidigare kurser till Trampolin och DMT A krävs godkända förkunskaper. Du behöver därför säkerställa att du går eller har gått följande kurser innan du registrerar dig:

Då innehållet i de nya kurserna sträcker sig längre än tidigare kurser kommer det skickas ut ett kompletteringsmaterial med genomgång av behörighetsgivande övningar där egen inläsning är obligatorisk för godkänd konvertering. Materialet skickas till dig via mejl under augusti månad.

Registrera din konvertering här!