Konvertera från Tricking steg 1 till Parkour och tricking A

Du som har gått Tricking steg 1 kan tillgodoräkna dig innehållet i kursen Parkour och tricking A genom konvertering.

För att konvertera dina tidigare kurser till Parkour och tricking A krävs godkända förkunskaper. Du behöver därför säkerställa att du går eller har gått följande kurser innan du registrerar dig:

Registrera din konvertering här!