Tillstånd

Ansökan om tillstånd vid deltagande på internationella tävlingar/utbyten regleras i aktuellt Tekniskt reglemente.

Ansökan om tillstånd för internationella tävlingar/utbyte måste alltid skickas in till Gymnastikförbundet i god tid. Dessa skickas till aerobic@gymnastik.se alternativt med post: Gymnastikförbundet; Box 11016, 10061 Stockholm.

Blankett:
- Bilaga 3: Tillstånd för internationellt utbyte Excel, 37 kB. (tex tävling utomlands)

Trots att RF:s anvisningar säger att barn inte ska tävla internationellt kan undantagsvis gymnaster under 13 år tillåtas att delta om en internationell tävling har regler som är anpassade för bedömning av yngre gymnaster om särskild motivering görs för varför deltagande ska tillåtas, exempelvis om sociala sammanhang. Antalet undantag från RF:s anvisningar med hänvisning till detta ska dock minska för varje år.

För tävlingar till länder där Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor har Gymnastikförbundet beslutat om att seniorlandslagsaktiva inte omfattas av denna avrådan. Medverkan för seniorlandslagsaktiva kan därför vara möjligt när det gäller specifik förberedelse mot samt medverkan på mästerskap som ex. EM och VM. För juniorlandslagsaktiva samt all övrig föreningsrepresentation anses internationellt tävlingsmedverkan vara en icke nödvändig resa och medverkan kommer därför inte att sanktioneras.

Övriga blanketter för andra tillstånd:

- Bilaga 1: Tillstånd att arrangera tävling Excel, 41 kB.
- Bilaga 2: Tillstånd för byte av förening Excel, 30 kB.
- Bilaga 4: Tillstånd för internationellt arrangemang Excel, 17 kB.

Läger/kurser som arrangeras av European Gymnastics

När det gäller intresseansökning i samband med EG-läger/EG-kurser inom aerobic gymnastics, läggs aktuella läger upp som nyhet i nyhetsflödet med deadline om när intresse senast ska inkomma till nationella kansliet.

För att delta på European Gymnastics (junior) träningsläger ska gymnasterna tävla på minst USM alternativt på Svenska cupen nivå. Dispens kan ges till gymnast som har kvalificerat sig till minst USM/Svenska cupen men ej hunnit tävla på den nivån. Gymnasten ska också vara van och förberedd på träning av tuff karaktär.

För att gå Coach utbildning ska minst Gymnstikförbundets steg 1 aerobic ha genomförts. Därutöver är det krav att kunna läsa och förstå engelska då utbildningen genomförs på engelska

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer