Tävlingsreglemente

Detta tävlingsreglemete utvecklas kontinuerligt i samråd med WBTF och våra medlemsföreningar.

I de uppdaterade regelverken är ändringar markerade i gult för att det skall bli lättare för er att se. Ibland är det en regeländring och ibland endast justering i texten, men det som är markerat är ändrat så ni läser in er samt uppdaterar er och er föreningar.

Årets uppdateringar sker i två steg. September 2023 görs en mindre revision i form av ändrade startavgifter för miniorer och möjlighet för arrangör att ta ut en administrativ avgift vid uppvisningar i samband med tävling, senare i år kommer en större revision av strukturen i regelverket så att drillen har samma struktur som övriga verksamheter inom SvGF, den ändringen kommer att gälla från 2024-01-01.

Gällande version finns här: tävlingsdrill Pdf, 417 kB.(uppdaterad 30e september 2023) och marschdrill Pdf, 278 kB. (september 2022)

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer