Tillstånd

Ansökan om tillstånd vid deltagande på internationella tävlingar/utbyten regleras i Tekniskt reglemente.

Ansökan om tillstånd för internationella tävlingar/utbyte måste alltid skickas in till Gymnastikförbundet i god tid. Dessa skickas till mag@gymnastik.se alternativt med post: Gymnastikförbundet; Box 11016, 10061 Stockholm.

Blankett:
- Bilaga 3: Tillstånd för internationellt utbyte (tex tävling utomlands)

Trots att RF:s anvisningar säger att barn inte ska tävla internationellt kan undantagsvis gymnaster under 13 år tillåtas att delta om en internationell tävling har regler som är anpassade för bedömning av yngre gymnaster om särskild motivering görs för varför deltagande ska tillåtas, exempelvis om sociala sammanhang. Antalet undantag från RF:s anvisningar med hänvisning till detta ska dock minska för varje år.

För tävlingar till länder där Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor har Gymnastikförbundet beslutat om att seniorlandslagsaktiva inte omfattas av denna avrådan. Medverkan för seniorlandslagsaktiva kan därför vara möjligt när det gäller specifik förberedelse mot samt medverkan på mästerskap som ex. EM och VM. För juniorlandslagsaktiva samt all övrig föreningsrepresentation anses internationellt tävlingsmedverkan vara en icke nödvändig resa och medverkan kommer därför inte att sanktioneras.

Övriga blanketter för andra tillstånd:
- Bilaga 1: Tillstånd att arrangera tävling
- Bilaga 2: Tillstånd för byte av förening
- Bilaga 4: Tillstånd för internationellt arrangemang

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer