NPF inom Svensk Gymnastik

Pernilla

Bemötande som fungerar för alla

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), är en i idrottssammanhang ofta ouppmärksammad och missförstådd grupp av barn och ungdomar. Många med NPF-diagnoser eller liknande utmaningar har svårt att passa in i en idrottsförening. Mycket av det som ofta tas för givet i en idrottsverksamhet – att passa tider, följa ledares instruktioner, vänta på sin tur och så vidare – utgör ofta för dessa barn och ungdomar komplicerade moment och hinder för deltagande. Till detta kommer att kunskapen om NPF ofta är begränsad hos tränare och idrottsledare vilket riskerar att leda till missförstånd och felaktigt bemötande.

Det är viktigt att vi som är ledare inom Svensk Gymnastik blir bättre på att få dessa barn och unga att känna sig inkluderade, välkomna, sedda och hörda.

Vi på Gymnastikförbundet tror att en mer NPF-anpassad verksamhet som präglas av tydlighet, struktur, förutsägbarhet och flexibilitet gynnar alla, snarare än bara enskilda individer.

Vi ska välkomna alla in i idrotten. Det vi gör för barn med NPF är bra för alla – så det är ingen extra belastning – tvärtom!

Framsidan på handledningen visar när Hannes Larsson vinner SM i parkour 2021. Hannes är en av de förebilder som i en intervju delar med sig av sina erfarenheter både som aktiv inom parkour men också som tränare i det material framtaget inom ramen för vår satsning på att bli bättre på att bemöta aktiva generellt men de med NPF i synnerhet. Materialet finns att ladda ner här NPF inom Svensk Gymnastik - en handledning i bemötande som fungerar för alla Pdf, 9 MB..

Materialet innehåller förutom fakta och kunskap framförallt en mängd värdefulla råd och tips som förmedlas av ett antal kunniga och erfarena personer både inom och utnför gymnastiken. Materialet går även att beställa som broschyr(A4).

Förhoppningen är att de konkreta tips som förmedlas i detta material ska öka förståelsen och underlätta för såväl ledare, föräldrar och aktiva med erfarenhet av NPF. Bemötande handlar inte bara om personer med någon form av funktionsnedsättning, utan om alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller religion.

Sammantaget hoppas vi att fler barn och unga ska hitta till och känna sig välkomna inom Svensk Gymnastik.

Vill du lära dig ännu mer om NPF-diagnoser och hur man bemöter aktiva med NPF inom idrotten? Ta del av utbildningen Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF som du hittar under Ledarskap på Gymnastikförbundets utbildningsportal.

Inkluderande ledarskap

Digital utbildning från SISU Utbildarna i ämnet hittar du via länken nedan:

Utbildning - Ledarskap och NPFÖppnas i nytt fönster.

 

 

Ladda ner materialet via länken nedan:

NPF inom Svensk GymnastikÖppnas i nytt fönster.

 

 

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer