Paragymnastik-

så kommer ni igång!

Vilken typ av träning kan din förening erbjuda?

Vi är övertygade om att alla verksamheter och discipliner inom Svensk Gymnastik kan anpassas till personer med funktionsnedsättning oavsett om det handlar om fysiska- intellektuella- eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättningar kan bedrivas inkluderad i ordinarie verksamhet eller i separata grupper allt beroende på vilka funktionsnedsättningar era aktiva har. En person med ex. downs syndrom med lättare intellektuell funktionsnedsättning, en person med dysmeli dvs avsaknad av ex arm eller en person med muskelatrofi / muskelsvaghet kan alla med fördel vara en del av en ordinarie verksamhet med lite extra stöd och anpassning.

Om ni vill erbjuda separat verksamhet för barn, unga, vuxna där fokus ska ligga på grundmotorisk träning och rörelseglädje rekommenderar vi att ni tar del av det stödmaterial som finns här på hemsidan under Alla kan gympa och börja med att gå utbildningen Paragymnastik – Alla kan gympa. Utbildningen skapar förutsättningar för förening och ledare att direkt efter utbildning starta upp verksamhet.

Tillhör du en förening och vill starta upp verksamhet? Ta del av checklistan nedan först!

Checklista till förening som vill starta upp paragymnastik

> Beslut att starta paragymnastik är förankrat i styrelsen.

> Beslutat vilken typ av träning ni ska erbjuda

> Gjort studiebesök i annan förening

> Rekryterat ledare - fler än i normgrupp behövs

> Säkerställt att ledare fått utbildning vid behov

> Säkerställt att det finns träningstid till målgruppen

> Säkerställt tillgänglighet i lokaler

> Datum för prova-på tillfälle är satt

> Marknadsfört verksamheten

> Använt (före-)bilder på målgruppen i er kommunikation

> Kontaktat kommun, organisationer och föreningar för att nå deltagare

> Registrera er verksamhet på ParaMe

> Kontaktat RF SISU- och Parasportförbundet för stöd

> Säkerställ att allt material finns på plats

> Genomfört prova-på tillfällen

> Beslut om fortsatta träningstillfällen

> Kör bara kör!


Behöver ni bilder på förebilder?


Kontakta info@gymnastik.se


I en paragrupp är känslorna starkare och glädjen större!

ParaMe är en tjänst från Parasportförbundet där ni som förening kan marknadsföra er verksamhet.  

Registrera din förening här!

Bildtext på bakgrundsbild med gradient blå till lila: Para 'Me Hitta din träning

Har du en fråga eller behöver stöd att komma vidare med utvecklingen av paragymnastik i din förening?

Kontakta din region eller skicka ett mail till info@gymnastik.se.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer