Information inför vårens tävlingar 2022

Tävlingsbestämmelserna för 2022 är inte fastställda än men det finns lite information att ta del av redan nu som kan vara bra att ha med sig under höstens arbete.

Bedömning/Domare
Eftersom CoP kom ut så pass sent och vi i dagsläget inte har fått all fullständig information om hur de de internationella domarkurserna kommer att genomföras, så vet vi i nuläget inte hur och när vi kommer genomföra den första nationella domarkursen. Så fort FIG släppt ytterligare med information tas beslut om detta.


CoP 2022-2024 på svenska tävlingar
RTK har beslutat att BAS-klasserna på RS1 kommer fortsätta köra efter nuvarande CoP. Enbart FIG-klasserna går över till nya CoP på första RS. Från och med RS2 i maj kommer samtliga klasser köra efter nya CoP. Beslutet har tagits för att minimera arbetsbördan för föreningarna över årsskiftet.

DuoTrio samt Trupp kör efter nya CoP. CoP för DuoTrio skapas av Norge och så fort det är klart distribuerar vi det till samtliga föreningar.


Dispenser
I ett led att anpassa oss efter Riktlinjer för Träning och Tävling för barn och ungdomar kommer det en hel del nyheter i de övriga tävlingsbestämmelserna för 2022. Dessa kommer det informeras om under hösten. Vi vill dock påpeka att åldersdispenser generellt inte ges. De undantag från de generella reglerna som finns står att läsa om i tävlingsbestämmelser samt Tekniskt Reglemente.


Påminnelse
RTK jobbar fram tävlingsbestämmelserna för följande år i juni. Har ni förslag på ändringar till tävlingsbestämmelserna för följande år bör de vara RTK tillhanda senast sista maj. Tävlingsbestämmelserna för 2022 är föreslagna från RTKs sida och ligger för godkännande av nationella kansliet.

Publicerad: 2021-08-30

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer