Förtydligande gällande tävlingsdräkt

I nya CoP 2022-2024 finns en skrivelse gällande tävlingsdräkter. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

I nya CoP 2022-2024 finns en ny skrivelse gällande utformning av tävlingsdräkter är i dagsläget inte klart hur denna regel ska tolkas Om det innebär att ingen del av trosorna får vara hudfärgad, om liten del (kanten) får vara det, eller om det beror på designen och tyget. RTK har därför beslutat att denna regel ej kommer tillämpas på svenska tävlingar under 2022.

Vi återkommer med bestämmelser för 2023-2024 men vill göra er uppmärksamma på detta vid inköp av nya tävlingsdräkter, vi råder alla att ta det säkra före det osäkra när man beslutar om designen. Om det på internationell nivå kommer ett förtydligande vad som menas så meddelas det som en nyhet.

I överenskommelse med de nordiska länderna kommer ingen kontroll av tävlingsdräkter att göras under NM 2022, däremot sker redskapskontroll. För gymnaster som tävlar internationellt bör man räkna med att den nya regeln tillämpas i någon utsträckning.

Under hela cykeln 2022-2024 så gäller liksom tidigare att BAS klassen och pokalentävlingarna aldrig har dräktavdrag.

Klicka här för att komma till CoP 2022-2024.

Publicerad: 2021-10-18

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer