Var med och påverka tävlingsverksamheten

Hur fungerar tävlingsverksamheten idag, vad är bra och vad behöver utvecklas vidare? Vad finns det för regler vid tävlingar och vad finns det för tävlingsformat, nu och i framtiden?

Den rytmiska tävlingskommittén (RTK) bjuder in till fyra möten där föreningar, regioner, kommitté och nationella kansliet möts för att måla upp en drömbild över svensk rytmisk gymnastik.

Det första mötet leds av RTK i syfte att göra en nulägesanalys, hur ser det ut med tävlingsverksamheten i regionerna och hur vill regionerna och föreningarna tävla (eller inte tävla)? Det här mötet syftar även till att berätta om hur gymnastiken är strukturerad idag, hur sanktion söks för att arrangera tävling och anvisningar samt reglementen för olika nivåer.

Samlingen sker digitalt den 14 november 9.00-13.00. Anmälan sker här senast den 31 oktober.

För mer info om mötena, läs här.

Publicerad: 2021-10-19

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer