Uttagningsprocess inför NM 2022

Nordiska Mästerskapen går i Uppsala 4-6 mars 2022. Sverige har som ambition att medverka med full delegation på NM och JNM för att ge gymnaster och ledare viktig internationell erfarenhet.

Målet med uttagningen är att sammansätta det starkast möjliga laget till NM och bidra till en positiv långsiktig utveckling för varje gymnast. Därför tar uttagningsgruppen endast ut aktiva som befinner sig på en nivå där tävlingsmedverkan på mästerskapet anses meningsfullt och rimligt.

Grundläggande krav

För att vara uttagningsbar ska gymnasten:

 • Vara en god förebild för Svensk Gymnastik och medveten om att representera inte bara sig själv men även Gymnastikförbundet och Sverige på bästa sätt.
 • Ha visat sig kunna fokusera på den egna prestationen såväl som att bidra till en helhet som stärker och lyfter andra lagmedlem på ett bra sätt.
 • Ha en fysisk status som anses vara god vid uttagningstidpunkten samt ha en tydlig plan för hur denna ska upprätthållas/förbättras fram mot mästerskapet.
 • Vara medveten om och ha rimliga förväntningar på sin egen prestationsnivå, tekniskt som mentalt, samt en tydlig plan fram mot mästerskapet för hur denna ska uppnås.
 • Ha en vardag i balans där träning och tävling ingår i en välfungerande helhet med tillräckligt utrymme för återhämtning.
 • Kraven ovan gäller fullt ut för seniorgymnaster. För juniorgymnaster anses det tillräckligt med viss insyn i planering och egen förväntan men övriga delar eftersträvas fullt ut.

En gymnast måste leva upp till de formella ålderskraven för respektive tävling samt, oavsett internationella regler, fylla minst 14 år under mästerskapsåret för att vara uttagningsbar för internationella mästerskap i enlighet med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott samt Gymnastikförbundets mästerskapsriktlinjer. Gymnasten ska antingen vara medborgare i den nation hon representerar eller visa bevis på att ha varit bosatt i landet under de senaste tolv månaderna med avsikten att bli permanent medborgare och får samtidigt inte ha representerat något annat land under de senaste tolv månaderna. En gymnast får endast representera en klubb/land under NM.

NM-delegationen

 • NM-laget kan bestå av 3 till 5 individuella gymnaster, maximalt 16 program per klass (gäller både juniorer och seniorer). Uttagning sker inom ramen för landslaget.
 • Maximalt kan två föreningstrupper per klass tas ut.
 • Maximalt kan två förenings-DT per klass tas ut (duo eller trio).

Uttagningstillfällen

 • Riksserien 1 (slutet av januari)
  FIG-klassen (enbart) i junior- och seniorkategorin.
 • Checkpoint under landslagslägret på Bosön
  Det planeras en checkpoint för individuella landslagsgymnaster på lördagen under lägret på Bosön (13-16 januari). Syftet för gymnasterna är att testköra delar eller helor av sina program inför tränare och domare där gymnaster kan få hjälp med check av programkompositionen. Landslagsledningen använder tillfället som stöd för uttagning. NB! upplägget förutsätter att vi har RG-mattor på plats på Bosön.

Vid lika poängställning mellan två gymnaster, eller vid sjukdom, kan uttagningsgruppen även ta med JSM/SM 2021 i beräkningen.”Wild card” kan ges till en gymnast som av någon anledning inte kunnat uppvisa förväntat prestationsnivå men som av uttagningsgruppen anses ha möjlighet att göra detta under mästerskapet. Grunden för att wild card kan ges är att gymnasten tidigare har uppvisat en prestationsnivå i linje med uttagningskriterierna.

Uttagningsbesked

Slutlig uttagning förväntas i början av februari. Tyvärr är det ej möjligt att ge ett tidigt besked kring NM-uttagningen i år eftersom nytt Code of Points införs samma år som NM. Av samma anledning sätts inte heller specifika poängkrav för medverkan.

Uttagningsgrupp

Uttagningsbeslut fattas av förbundskapten, landslagscoacher och landslagschef i samråd, där förbundskaptenen är föredragande. Ifall samsyn inte skulle råda involveras generalsekreteraren. Förbundskaptenen ansvarar för att besked lämnas skriftligt till både gymnast och förening. Information kring uttagning är konfidentiell fram tills dess att informationen har presenterats på Gymnastikförbundets hemsida.

Förberedelse inför NM

Ifall en gymnast tas ut för att representera Sverige på NM med färre grenar än fyra förväntas hon oaktat vara förberedd att kunna köra alla fyra grenar om behovet skulle uppstå. Prioritering och förberedelse fram mot mästerskapet sätts i dialog med landslagsledningen.

Ett NM-förberedande läger för uttagna gymnaster kommer att hållas 11-13 februari i Uppsala. Syftet är såväl teambuilding som att nyttja chansen att träna i hallen som NM kommer arrangeras i.

Ekonomiska förutsättningar

Medverkan är subventionerat och ekonomiska förutsättningar meddelas uttagna föreningar.

Vi hoppas på en bra uppladdning och en stark delegation på NM 2022. Vid frågor kontakta katja.samsonova@gymnastik.se.

Klicka här för ta del av ovan info i pdf-format.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer