Beslut om Vårpokalen och Riksserien 2

Vårpokalen 2021 ställs in. På grund av rådande situation väljer vi att avvakta ytterligare med att ta ett beslut om Riksserien.

Idag, måndag den 8 mars har beslut tagits att ställa in Vårpokalen som skulle ha genomförts den 1-2 maj i Jönköping.

Enligt det som tidigare kommunicerades ut ska beslut om Riksserien 2 tas på fredag den 12 mars. Då läget just nu är ovisst och det är svårt att se hur utvecklingen kommer fortskrida, har Gymnastikförbundet, RTK och arrangör tagit ett gemensamt beslut om att avvakta till den 19 mars innan faktiskt besked ges. Detta med anledning av att vi vill se effekterna av de sportlov som är och har varit. Vi tror att vi om ca två veckor kan se en annan lägesbild framåt än den vi ser idag.

Publicerad: 2022-07-13

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer