Utbildningshelg för tränare inom rytmisk gymnastik, 22-23 oktober

Vi vill hälsa dig som är tränare i rytmisk gymnastik varmt välkommen till utbildningshelgen i oktober.

Inbjudan har gått ut till alla tränare och föreningar som vi har kontaktuppgifter till. Att vi samlar en disciplin specifikt för utbildning är unikt och vår förhoppning är att den så viktiga dialogen och diskussionen får mycket utrymme. En ökad kunskapsnivå är en nyckel för att fortsatt utveckla verksamheten i rytmisk gymnastik i positiv riktning. Läs mer i inbjudan där även anmälningslänken finns Pdf, 418 kB..

Lördagen kommer fokusera på ledarskap och innehålla kursen ”Gymnastikens ledarskap” som leds av två utbildare från Gymnastikförbundet. Söndagen kommer fokusera på ledarskapsutveckling för en långsiktig och hållbar tränings- och tävlingsmiljö där vi utgår ifrån ämnen som träningslära, nutrition och stretch. Dagen kommer att ledas av experter inom ovan nämnda områden och innehålla mycket diskussioner.

Medverkan, från föreningens huvudansvarige/-a och tränare kommer, efter beslut av Gymnastikförbundets Generalsekreterare, vara obligatorisk för alla som tränar gymnaster som ska tävla hösten 2022 och framåt. Eftersom utbildningshelgen genomförs efter första tävlingarna körts så kommer kravet vara att föreningens tränare ska vara anmäld/-a till utbildningshelgen för att kunna stå som ansvarig tränare på just den tävlingen.

Vi hoppas att vi ses i oktober!

Publicerad: 2022-07-06

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer