Reviderat arrangörsreglemente

Nu finns en reviderad version av Arrangörsreglementet samt en uppdaterad version av Bilaga Sekretariatslösning. I den reviderade versionen framgår det tydligare vad arrangörsavgiften är i de fall arrangören använder sig utav hela sekretariatslösningen eller inte. Dessa hittar ni här.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer