Utvecklingsprogram - kreativ och nytänkande uppvisning

Ett unikt utbildningsprogram vid olika tillfällen utspritt under 1 år (26e nov 2022- 3e dec 2023) där du aktivt kommer få vara med på ett nationellt och ett internationellt evenemang och få kunskaper, kontakter och en massa inspiration till att utveckla och bedriva uppvisning i din verksamhet/förening.

Målgrupp: Programmet riktar sig till dig som är intresserad av och brinner för uppvisningsgymnastik; ny som erfaren tränare eller arbetar som verksamhetsutvecklare i förening och är intresserad av att utveckla uppvisningsgymnastiken. Minimi ålder är 16 år.

Syfte: Ett program som breddar och fördjupar perspektiven kring uppvisningsgymnastik för att utveckla och hitta nya former och innehåll i verksamheten.

Mål: Ge fördjupad kunskap för att utveckla föreningens utbud, bygga och forma kreativa och nytänkande uppvisningar samt arrangera och medverka på olika uppvisningsarrangemang. Allt för att bredda och utveckla verksamheten för att rekrytera nya målgrupper och behålla fler längre.

Upplägg: Ett program som sker över ett års tid med utspridda tillfällen. Totalt omfattar programmet cirka 80 klocktimmar fördelade tre fysiska träffar, 6 digitala träffar á 3 – 4 timmar per gång samt egna studier. Vissa delar är gemensamma och andra är valbara inom olika fördjupningsområden. Digitala och fysiska träffar. De fysiska tillfällena kommer ske i samband med ett nationellt uppvisningsevent (Gym for Life Challenge) och ett internationellt (World Gymnaestrada).

Fysiska tillfällen: En heldag på Gym For Life Challenge 2022 (Ängelholm alt Uppsala), den 26e nov 2022, fyra dagar med cirka 1-2 timmar per dag under World Gymnaestrada (Amsterdam), den 31-5 aug 2023, en heldag på Gym for Life Challenge Sverige, den 2-3 dec 2023. Digitala möten är utspridda över året med 1 tillfälle under hösten 2022, 3 st tillfällen under våren 2023 samt 2 tillfällen under hösten 2023.

Specifik träff dedikerad till de som är helt nybörjare. Vi jobbar i grupper och varje grupp får en dedikerad mentor som hjälper till i arbetet.

Innehåll:

- Att starta upp uppvisning för att bredda och utveckla verksamheten,
- att leda förändring,
- att bygga nätverk mellan föreningar och ledare,
- att kommunicera och visualisera föreningens utbud,
- att nå och rekrytera nya målgrupper,
- anpassa och inkludera,
- koreografiska grunder och nycklar,
- att använda tid, rum, gymnaster på ett bra sätt
- kreativt nytänkande – tänka nytt och annorlunda,
- bygga och gestalta en berättelse,
- jobba kreativt med olika typer av material och redskap,
- att använda och nyttja gymnastikens bredd såsom dans, volter, trampolin, balansakter, akrobatik, cirkus mm
- att planera och genomföra ett uppvisningsarrangemang

Utbildare: olika utbildare med lång erfarenhet inom respektive område

Kostnad: 8800 kr (minus 5000 kr som finansieras genom att din förening söker bidrag för programmet för varje plats, från återstartsstödet via Gymnastikförbundet). I kostnaden ingår förutom alla utbildningstimmar digitalt och fysiskt på GymforLife Challenge Sverige 2022-2023 och under 4 dagar på World Gymnaestrada, även boende (del i dubbelrum) på mellanklass-hotell, frukost, lunch och inträde till hela WorldGymnaestrada, samt inträde till Nordisk Afton och FIG-galan. Kostnader som tillkommer är resa till samtliga träffar samt ev. övernattning i samband med GymforLifeChallenge och middag på Gymnaestradan.

Här ansöker du om återstartsstödet (görs mellan 18e oktober -10 november) - IdrottOnline:

Välj kategorin ”Viktig återstart för oss”. I ansökan skriver du antalet personer som ska delta på utvecklingsprogrammet från föreningen, samt den totala summan (5000 kr/person).

Efter utbildningen:

Kommer du som tränare/verksamhetsansvarig kunna sätta ihop ett kreativt uppvisningsprogram, känna till hur ett evenemang arrangeras, ge feedback på ett uppvisningsprogram, fått ett brett nätverk inom uppvisning och en massa inspiration!

Sista anmälningsdag: Anmälan är nu stängd.

Frågor: nina.loow@gymnastik.se

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer