Sociala medier

Region Mellansvenska har olika kanaler i Sociala medier man kan följa:

Facebook - Gymnastikförbundet Mellansvenska
Grupp för truppledare - "Trupptränare Mellansvenska"

Instagram - gfmellansvenska
Ungdomskommittén - ungdomskommitten_mellansvenska