Årets ledare och Årets förening 2023

Det är nu dags att börja jobba med Årets ledare och Årets förening för 2023. 

Årets ledare (ideell, ej anställd): 

Årets ledare utses med utgångspunkt i uppförandekoden och våra nyckelfaktorer (1-4). Bedömningen fokuserar på nyfikenhet och att man bidrar till utvecklande träningsmiljöer. Stor vikt läggs vid det vi vet skapar förutsättningar för positiva resultat: inre driv, glädje, gemenskap, trygga och utvecklande träningsmiljöer. Gymnastikförbundet vill uppmuntra ett processinriktat och holistiskt ledarskap i linje med ”gymnastikens goda ledarskap”. 

Årets ledare bedöms utifrån dessa områden:
·    förebild för Svensk Gymnastik
·    har en förmåga att engagera andra
·    skapar glädje och gemenskap
·    förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande
·    bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer

Årets förening: 

Årets förening ska vara en välmående förening som tar ansvar för sina medlemmar och som arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål. Grundförutsättningar är att föreningen verkar i enlighet med utvecklingsmodellen och idén om rörelse hela livet. Det innebär inte att föreningen själv behöver ha verksamhet i alla stadier. 

Det finns ett starkt signalvärde i att ha en välfungerande och jämställd föreningsledning, vilket också går hand i hand med RF:s utvecklingsresa med fokus på jämställdhet. Alla föreningar är olika och det är bättre att utgå från föreningens resa i bedömningen. 

Listan över bedömningsområden uppgår till åtta punkter, men det utesluter inte att andra saker kan vägas in i bedömningen. Exempel på det är att premiera samverkan med andra föreningar på orten eller andra gymnastikföreningar i närheten, deltagande på utvecklingsevent i Gymnastikförbundets regi, m m. 

Årets förening bedöms utifrån dessa områden: 

·    verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell
·    uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar
·    har en välfungerande och jämställd föreningsledning
·    har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper
·    har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål
·    är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål
·    tar ansvar för och utvecklar ledarskapet i föreningen
·    har skapat trygga och utvecklande föreningsmiljöer 

Nomineringsprocess 

Du kan nominera en kandidat till årets förening och en till årets ledare.

Varje region genomför referenstagning hos GymO, hos verksamhetsutvecklare föreningsledning (Helen Åkerman) samt hos Utbildning, innan de utses regionalt och därmed nomineras nationellt. Referenstagning sker för att säkerställa att aktuell person/förening ej figurerat i sammanhang där efterlevnaden av uppförandekoden och utvecklingsmodellens nyckelfaktorer har ifrågasatts. Regioner bestämmer sedan själva när de kommunicerar sina utnämningar.

Bedömningsprocess 

Utmärkelserna ska i första hand tilldelas den ledare och den förening som utmärkt sig starkast baserat på de kända bedömningsområdena och att övriga faktorer kan vägas in om det väger jämnt mellan två kandidater. Bifogat underlag är en vägledning för hur bedömningen kan baseras.

Nomineringsblankett Word, 56 kB. att fylla i. Den är valfri att använda förstås, men gör ni en egen blankett så se till att ni får med allt som vi behöver.

Deadline är den 28 februari 2024 för att nominera.

Lycka till och hör av er om ni har några frågor. 

Publicerad: 2023-12-08

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer