Presentation av styrelsen - först ut har vi vår ordförande!

Gymnastikförbundet Mitt vill börja det nya året med att presentera den nuvarande styrelsen. Vi börjar med vår ordförande: Maria Gustafsson!

Marias gymnastikbakgrund

Jag började på barngymnastik när jag var 3 år, när jag blev lite äldre fortsatte jag med AG och trampett. Som vuxen har jag i omgångar tränat på gym och som motionsgymnast i flera olika föreningar. För 21 år sedan när mitt äldsta barn var fyra år och började med barngymnastik hos Brunflo Gymnastikförening blev jag en aktiv gympamamma genom att börja hjälpa till med olika saker i föreningen, under dessa år har jag arbetat i styrelsen som ledamot, ordförande och är nu kassör, jag har även arrangerat trupptävlingar och uppvisningar, bakat m.m.

Vad lockade Maria till att ta sig ann uppdraget som ordförande i Gymnastikförbundet Mitt?

Ända sedan jag var 13 år har jag brunnit för det organisatoriska ideella arbetet. Jag brinner för att få styrelser av olika slag att arbeta mot satta mål på ett strukturerat sätt utifrån styrande dokument. Jag brinner också för att få det administrativa arbetet i en styrelse att fungera smidigare och vara tillgängligt för de som det berör. Min största styrka är att jag är van att arbeta utifrån styrande dokument och på ett strukturerat sätt utveckla och förbättra verksamheter via digitala kanaler.

Var önskar Maria att Gymnastikförbundet Mitt befinner sig om 5 år?

Min önskan är att Gymnastikförbundet Mitt om 5 år har ett väl fungerande strukturerat och aktivt arbetssätt samt att styrelsen har består av aktiva ledamöter från fler geografiska områden inom regionen samt att det finns aktiva representanter i alla kommittéer och arbetsgrupper. Jag önskar också att Gymnastikförbundet Mitt har minst två anställda som aktivt besöker och har kontakt med alla föreningar inom regionen. Jag önskar också att alla utbildningar, event, läger m.m. som Gymnastikförbundet Mitt planerar kan genomföras. För föreningarna inom regionen tycker jag det viktigaste är att föreningarna ska kunna driva sin verksamhet enligt Svenska Gymnastikförbundets styrande dokument utifrån föreningens eller bygdens förutsättningar. Jag tycker också att det är viktigt att få föreningar att försöka blicka framåt och utvecklas mot att bli en modern förening.

Publicerad: 2022-01-03

UPPTÄCK MER