Träningsanläggningar i GF Mitt

Vi behöver er hjälp att kartlägga träningsanläggningarna i Gymnastikförbundet Mitt

Utifrån Strategi 2028 och dess förnyelseresor som beslutades under senaste förbundsmötet vill Gymnastikförbundet Mitt se över regionens träningsanläggningar, som ett led i Förnyelseresa 3 – Öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer. Vi kan inte göra detta själva, utan behöver er hjälp att kartlägga anläggningsfrågan.

Svara gärna på den enkät som passar er förening (gärna båda två om ni använder er av både kommunala och egna anläggningar).

Välj enkät här:

Kommunala träningsanläggningar

Egen träningsanläggning

Tack för er hjälp! Vi önskar ert svar senast 31 mars 2022.

Publicerad: 2022-03-22

UPPTÄCK MER