Årets förening 2021 - Brunflo Gymnastikförening

Årets förening i GF Mitt är ingen mindre än Brunflo Gymnastikförening!

Varje år utses årets förening i Gymnastikförbundets åtta regioner. Detta är en förening som sticker ut och gör det där "lilla extra". Kandidaterna nomineras till regionsförbundet och utses sedan av en jury från regionsförbundsstyrelsen.

Årets förening i Gymnastikförbundet Mitt 2021 är....... Brunflo Gymnastikförening - Stort grattis!

Styrelsens motivering:

Brunflo GF har under 2021 utökat sin verksamhet så att den är anpassad från 3års ålder och uppåt genom att starta upp gruppträning för vuxna.

Föreningen arbetar aktivt med inkludering. Under 2021 påbörjades ett arbete för att inkludera Para-gymnastik, fler killar och fler ungdomar. Under sommarlovet och höstlovet erbjöds gymnastik för barn mellan 6-15 år som var socioekonomiskt utsatta, att ha möjlighet till fria aktiviteter att se framemot på loven.

Föreningen arbetar aktivt med att skapa grupptillhörighet & föreningskänsla. Ett av många exempel är att föreningen erbjuder träningar och läger där olika grupper möts och tränar tillsammans.

Ledarna är föreningens viktigaste tillgång och därför har de möjlighet att utbilda sig helt enligt egna önskemål. Föreningen arrangerar ledarmöten där fokus är att ta del av ledarnas olika erfarenheter. Detta är sedan grunden för styrelsens fortsatta arbete framåt.

Antalet medlemmar ökade 2021 med 20% och medelåldern i föreningen ökade från 11 år (2020) till 17 år under (2021).

En avgörande faktor till att vi nominerar Brunflo GF till årets förening är att de lägger stort fokus vid ledarnas individuella utveckling vilket sedan ligger till grund för föreningens fortsatta utvecklingspotential och framtidstro.

Vi passade på att ställa ett par frågor till styrelsens ordförande Ida Gustavsson

  • Föreningen utvecklas i en rasande fart – vad driver föreningen till detta?
    • Vi vill vara en förening för alla och bidra till ett Brunflo i rörelse. Det finns en stor efterfrågan att träna och känna gymnastikens gemenskap, både hos barn, ungdomar och vuxna. Vi arbetar för att det ska finnas en plats för alla i Brunflo GF.
  • Ert bästa tips för att skapa engagemang hos medlemmarna i föreningen
    • Det här har vi kämpat med under en lång period, men det vi kommit fram till är att det är bäst att ställa raka frågor. Att skicka ett mail till alla och hoppas att någon svarar fungerar inte, det är bättre att gå fram till en specifik person och fråga vad personen kan bidra med.

Stort tack för ert fina arbete!

Se gärna hela överraskningsfilmen på vår Instagram @gymnastikforbundetmitt

Publicerad: 2022-05-17

UPPTÄCK MER