Utbildningsbehov 2023

Vi påbörjar nu arbetet med utbildningsplaneringen inför 2023 och behöver din förenings hjälp att bestämma innehållet

Nu börjar arbetet med att sätta utbildningsplanen för 2023. För att veta vilka utbildningar vi ska satsa på, när och var i regionen utbildningarna ska ligga behöver vi er hjälp!

Klicka på länken nedan för att lämna din förenings önskemål. Vid behov av flera discipliner lämna flera svar på enkäten.

UTBILDNINGSBEHOV 2023

Några förändringar som kommer att ske under 2023:

  • Kvinnlig AG lanserar nya utbildningar 1 augusti 2023, därför lämnas endast behov för KvAG Basic under våren. Vi är väl medvetna om det stora behovet för både KvAG Basic och KvAG steg 1 och gör allt vi kan för att arrangera dessa kurser inom kort.
  • Rytmisk gymnastik lanserar nya utbildningar 1 augusti 2023, därför lämnas endast behov för RG Basic under våren.
  • Gruppträning lanserar ny baskurs (Gymnastikens baskurs – gruppträning) 1 januari 2023. Nya teknik- och metodikkurser lanseras 1 augusti 2023. Mer information om dessa kurser kommer. Vi återkommer också med behov för dessa kurser under våren.

Vi vill poängtera att detta endast är önskemål på vilka kurser som ska arrangeras. Vi kommer att lägga utbildningsplaneringen efter dessa önskemål med en spridning både över tid och plats i regionen, men kan inte garantera att samtliga önskemål uppfylls.

Detta utbildningsbehov/önskemål gäller alltså för 2023. De ledare som planeras att gå kurser 2022 räknas inte in i detta önskemål.

Vi önskar ert svar senast 30 juni 2022

Publicerad: 2022-06-08

UPPTÄCK MER