Hjälp oss få ett nuläge med fokus på öppen, trygg och inkluderande verksamhet.

Gymnastikförbundet Region Mitt vill fånga upp medlemsföreningars behov.

Vi vill att medlemsföreningarna ska ha möjlighet att få det stöd de har behov av för att kunna bedriva en öppen, trygg och inkluderande verksamhet utifrån Svenska Gymnastikförbundets styrande dokument. Vi har därför skapat en enkät för att få en bild av hur vi har det idag inom Region Mitt.

Vi ser gärna att fler i föreningen svarar på enkäten, ex ledare, medlemmar, styrelseledamöter, ev anställd kanslipersonal osv.

Ditt perspektiv från den dagliga verksamheten är viktigt för oss för att kunna förstå hur vi kan utvecklas vidare. Vi värdesätter dina erfarenheter och vill säkerställa att din röst hörs.

Det tar 5-10 min att fylla i enkäten.

Enkäten är öppen till den 30 april 2024

Publicerad: 2024-04-01

UPPTÄCK MER