Distriktsidrottsförbund och SISU distrikt

En bild

Region Uppsvenska samarbetar med 3 distriktsidrottsförbund/SISU distrikt. Nedan följer kontaktperson inom gymnatik hos repektive distrikt och deras kontaktuppgifter.

Uppland

RF SISU Uppland

Kontaktperson Madeleine Andersson, 070-625 99 81

mailadress:madeleine.andersson@rfsisu.se

Dalarna

RF SISU Dalarna

Kontaktperson Petra Åkerblom, 070-245 34 61

mailadress: petra.akerblom@rfsisu.se

Gävleborg

RF SISU Gävleborg

Kontaktperson Emma Håkansson, 070-872 06 73

mailadress: emma.hakansson@rfsisu.se