Stadgar

Stadgarna för Gymnastikförbundet Mitt reviderades på årsmötet den 18 mars 2023.

Stadgar Gymnastikförbundet Mitt Pdf, 443 kB.