Verksamheter

Välkommen till Svensk Gymnastik!

Vi har en vision om att sätta människor i rörelse hela livet. Det gör vi genom våra verksamheter. Verksamheterna och uttrycken är olika inom Svensk Gymnastik och vi välkomnar en mångfald på alla plan.

Verksamheterna inom ramen för Svensk Gymnastik bedrivs i våra medlemsföreningar. I dagsläget är föreningarna ca 990 st och finns i hela landet. Exakt vilka verksamheter som bedrivs i varje förening kan respektive förening svara på - hitta förening här.

Varför ska du delta i någon av Svensk Gymnastiks verksamheter?

Inom Svensk Gymnastik finns träning för alla. Från den grundmotoriska träningen för någon som för första gången provar gymnastik till den yttersta eliten som tränar som heltidssysselsättning.

Verksamheter hos oss bedrivs på följande sätt:

- Vi utgår från barnrättsperspektivet

- Vi uppmanar utövarnas inre drivkraft

- Vi tar hänsyn till individuell utveckling

- Vi tränar smart och har tålamod

- Vi vårdar och utvecklar ett brett utbud av verksamheter

- Vi säkerställer utbildade och kompetenta ledare

- Vi bedriver verksamhet i anpassade och utvecklande fysiska miljöer

Mer om detta arbete kan du läsa i vår Utvecklingsmodell.

Alla som bedriver verksamhet hos oss går även i god för att följa vår Uppförandekod. Den beskriver hur vi är och beter oss mot varandra i vår verksamhet. Om allt detta och ännu mer kan du läsa i vårt strategiska dokument Svensk Gymnastik Vill Pdf, 2 MB. - famtaget utifrån vad våra medlemmar vill.