Anvisningar för barn och ungdomsgymnastik

Gymnastikförbundets Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik syftar till att vägleda föreningar, ledare och enskilda medlemmar i föreningar då utvecklingsmodell, uppförandekod och barnkonventionen ska omsättas i praktisk idrottslig verksamhet. Avsikten är att de ska fungera både som ett stöd och som en anvisning som ska följas. De ska ge vägledning i olika frågor, men framför allt öppna upp för ett levande samtal kring hur föreningens verksamhet ska utformas.

De nya anvisningarna är beslutade och har uppdaterats den 31 mars 2023. Det som har uppdaterats är skrivningarna om tävling i anvisning 2, punkten 6 samt skrivningar om gruppindelning och selektering i anvisning 3 (sidorna 8-10).

Gymnastikförbundets anvisningar för barn- och ungdomsgymnastiken har tagits fram för att tydliggöra hur vi bedriver verksamheten inom barn- (7-12 år) och ungdomsgymnastiken (13-18 år) i enlighet med barnkonventionen och andra styrande dokument.

Anvisningen är uppdelad i tre separata anvisningar

  1. Anvisning för hur vi bedriver träning
  2. Anvisning för hur vi genomför tävling
  3. Anvisning för nivågruppering, selektering/toppning och urval

Samt ett fjärde avsnitt som beskriver vad som sker om vi inte följer anvisningen.

Länk till mer information samt webbinar om anvisningarna

 

Publicerad: 2023-11-28

UPPTÄCK MER