Nyheter Mitt 2023

 • Anvisningar för barn och ungdomsgymnastik

  Gymnastikförbundets Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik syftar till att vägleda föreningar, ledare och enskilda medlemmar i föreningar då utvecklingsmodell, uppförandekod och barnkonventionen ska omsättas i praktisk idrottslig verksamhet. Avsikten är att de ska fungera både som ett stöd och som en anvisning som ska följas. De ska ge vägledning i olika frågor, men framför allt öppna upp för ett levande samtal kring hur föreningens verksamhet ska utformas.
 • Nyhetsbrev från Region Mitt

  Nyhetsbrev med aktuella händelser i Region Mitt
 • Alla barn har rätt till en trygg idrott – Gymnastikförbundet och Bris i nytt samarbete

  Med över 165 000 gymnaster, aktiva och ledare under 20 år är gymnastiken en av de största barn- och ungdomsidrotterna i Sverige. Nu har ett nytt samarbete med Bris inletts för att ihop göra idrotten tryggare för barn.
 • Nya perspektiv på Gymnastikforum 2023

  Helgen 7–8 oktober samlades över 200 personer för att under en helg utifrån en mängd olika perspektiv vara med och utveckla Svensk Gymnastik.
 • Idrottsklivet – idrottslig samverkan i utsatta områden

  Idrottsklivet är namnet på idrottens gemensamma satsning i det som polisen benämner som utsatta områden. Syftet med satsningen är att stärka idrottslig närvaro och arbetet kommer ske i samverkan mellan Riksidrottsförbundet och 14 olika idrotter.
 • Mötesplats: Organisationsledare

  Gymnastikförbundet Mitt är en geografiskt stor region där det i nuläget ofta saknas kontakter mellan föreningar. Vi vill skapa ett forum där ni som föreningsstyrelser och kanslier kan lyfta era utmaningar och dela med er av era erfarenheter.

Sortera nyheter