Domarkrav för föreningar

Domarkrav i GF Sydost från 2020

Vi har ett stort behov av domare i Sydost och numer krävs att alla tävlande föreningar innehar domare.

För att tävla gäller
Föreningar ansvarar själva för att tillhandahålla det antal domare som krävs för att kunna tävla under tävlingsåret (se krav nedan).

Per tävling

  • 1-5 starter/förening per tävlingsdag krävs ingen domare på tävlingen
  • 6-10 starter/förening per tävlingsdag krävs 1 domare
  • 11-15 starter/föreningen per tävlingsdag krävs 2 domare
  • 15 eller fler starter/förening per tävlingsdag krävs 3 domare

Om för många lag är anmälda så att kravet på domare inte uppfylls enligt ovan, får föreningens lag avstå från att starta.

Per år

Utöver ovanstående gäller även att föreningarna under tävlingsåret (jan – dec) uppfyller:

  • 1-5 starter på ett år, krävs ingen aktiv domare.
  • 6-10 starter på ett år, krävs 3 bedömningstillfällen utav domare med minst steg 1 utbildning
  • 11-15 starter på ett år, krävs 6 bedömningstillfällen utav domare varav 3 bedömningstillfällen ska vara av domare med minst steg 2 utbildning.
  • 15-20 starter på ett år, krävs 6 bedömningstillfällen utav domare med minst steg 2 utbildning
  • Har man 21 starter eller fler på ett år, krävs 9 bedömningstillfällen utav domare varav 6 bedömningstillfällen ska vara av domare med minst steg 2 utbildning.

Om för många lag är anmälda så att kravet på domare inte uppfylls enligt ovan, får föreningens lag avstå från att starta.

Går man domarkursen steg 1 (en dag) samt sitter med och provbedömer en tävling kommer man därefter att få döma tävlingar för nivå 6, 7, 8 och 9. Går man steg 2 (helgkurs) får man döma alla tävlingar i regionen.

Domarutbildningarna
Vid utbildning av domare betalar föreningen endast resa och logi, resterande kostnader betalas av GF Sydost.

Nedan finns info om de olika domarutbildningarna. GF Sydost står för alla kostnader förutom resa och logi i samband med utbildningarna.

Steg 1 (en dag)
Detta är en 1-dags utbildning med fokus på en enkel teoretisk genomgång av de viktigaste delarna i bedömningsreglementet och tävlingspärmen. Målet är att deltagarna ska få en ökad förståelse av bedömning och vilka regler det är som styr våra tävlingar, samt att deltagarna ska vara väl förberedda och motiveras att gå vidare till steg 2 i utbildningsstegen.

Inga förkunskaper krävs (förutom att man måste fylla minst 16 år under året) utan kursen riktar sig till tränare, föräldrar och andra intresserade som vill få en insikt i hur bedömning går till och vilka regler det är som styr tävlingarna. T.ex. var man kan hitta information om avdrag, övningskrav och övriga styrdokument som styr våra tävlingar.

Genom att gå steg 1 samt sitter med och provbedömer en tävling kommer man vara berättigad att döma tävlingar i nivå 6, 7, 8 och 9.

Steg 2 (regionsdomarkurs)
Detta är en 2½-dagars (fre-sön) utbildning med fokus på att utbilda domare som ska bedöma regiontävlingar. Genom kursen ska deltagarna få en fördjupad kunskap och förståelse kring bedömningsreglementet och dess övriga delar. För att gå detta steg krävs det att deltagaren har gått Domarutbildning Truppgymnastik steg 1. Nivån på kursen förutsätter att deltagaren har förkunskap om truppgymnastik och är väl inläst på tävlingspärmen och bedömningsreglementet.

Som domare i Sydost
Att vara domare innebär att du har möjlighet att bidra till att barn och ungdomar får tävla, du ges och får möjlighet att sprida kunskaper samtidigt som du själv ökar din egen kunskapsnivå.

Sydost är en mycket generös region som är duktig på att premiera sina aktiva domare med bland annat gratis utbildning, arvode och domarpresenter.