Text

Regler Regionstävlingar

Gymnastikförbundet har tagit fram tävlingsregler och bedömningsreglementen för alla nivåer på regional nivå. Nedan följer länkar till sidor på Gymnastikförbundets hemsida där ni hittar information för respektive nivå. I Sydost heter tävlingarna Sydostmästerskapen och Redskapscupen och genomförs för olika nivåer.

Tävlingar för nivå 3, 4 och 5
Länk till tävlingsregler för nivå 3, 4, 5
Länk till Nationellt bedömningsreglemente
Tävlingsbestämmelser Sydost (uppdaterade 2024-02-06) Pdf, 2 MB.
Deltagarlista
Pdf, 143 kB.
Fristående Bedömningsunderlag
Pdf, 20 kB.
Tumbling Bedömningsunderlag
Pdf, 70 kB.
Trampett Bedömningsunderlag

Tävlingar för nivå 6, 7, 8 och 9
Länk till tävlingsregler för nivå 6, 7, 8 och 9 samt Bedömningsreglemente
Tävlingsbestämmelser Sydost (uppdaterade 2024-02-06 Pdf, 2 MB.) Pdf, 2 MB.
Deltagarlista
Pdf, 142 kB.
Bedömningsunderlag finns under länken till tävlingsregler.

Undantag som gäller på Sydosts tävlingar

1. Undantag i tävlingsbestämmelser för nivå 7-9: Tillåtet att stegra övningar från station till färdig övning när det gäller rondat, handvolt, frivolt och överslag. Exempel: fyra gymnaster gör handvolt på uppställning och fem gymnaster gör handvolt på mattan på samma varv. Gäller ej på likavarvet.

2. Följande gäller i grenen matta: På nivå 8-9 används långmatta och stationer enligt reglemente. På nivå 6-7 används tumbling eller airfloor och stationer (nivå 7) enligt reglemente. På nivå 3-5 används tumblinggolv.

3. Musik till redskap. I nivå 6-9 är det tillåtet med text i musiken. På dessa nivåer (6-9) tillhandahålls musik av tävlingsarrangören.

4. Vi lägger till en ny klass under våren 2024. Klassen kallar vi för nivå 6 öppen och är till för de föreningar som tävlar på nivå 3-5. Detta gör vi för att skapa fler tävlingstillfällen för dem som vill tävla på nivå 3-5. Man kommer att tävla enligt tävlingsbestämmelser och svårighetstabell för nivå 3-5 men bedöms enligt reglementet för nivå 6-9.