Deltagarlistor och bedömningsunderlag

Deltagarlistor på nationella tävlingar

Deltagarna fylls i online i samma system som man fyller i de digitala bedömningsunderlagen under fliken "Participants". Deltagarlistan ska dock skrivas ut från systemet och lämnas in underskriven vid ackreditering tillsammans med Pensumlistan. Pensumlistan ska endast visas upp vid ackrediteringen, inte lämnas in. Fyll i gymnasterna i samma ordning som de står på Pensumlistan.

Bedömningsunderlag på nationella tävlingar

Digitala bedömningsunderlag används på samtliga nationella trupptävlingar. Ansvariga tränare ska alltså fylla i bedömningsunderlagen för sitt lag online.

Inloggningsuppgifter kommer allteftersom att skickas ut till föreningens officiella mailadress. Inloggningsuppgifterna är samma för alla lag från samma förening på alla tävlingar.

Även musiken laddas upp i detta system.

Bedömningsunderlagen ska vara fullständigt ifyllda i god tid innan tävlingsdag. 1,5 tim innan tävlingsstart för respektive tävlingsomgång skriver arrangören ut bedömningsunderlagen för att ge till domarna. Efter det kan man inte ändra i bedömningsunderlagen online.

Guide till hur bedömningsunderlagen fylls i Pdf, 138 kB.
Teknisk support för hur man fyller i bedömningsunderlagen online får man via info@sporteventsystems.se. Andra frågor hänvisas till trupp@gymnastik.se.

Online systemet - http://tariff.sporteventsystems.se

Deltagarlistor för region- och föreningstävlingar

Deltagarlistan ska fyllas i och skrivas ut och lämnas in underskriven vid ackreditering tillsammans med Pensumlistan. Pensumlistan ska endast visas upp vid ackrediteringen, inte lämnas in. Fyll i gymnasterna i samma ordning som de står på Pensumlistan.

För användning på föreningstävlingar:
Deltagarlista med 18 gymnaster Pdf, 204 kB.
Deltagarlista med 20 gymnaster Pdf, 206 kB.
Deltagarlista med 25 gymnaster Pdf, 214 kB.

För användning på regionstävlingar:
Deltagarlista nivå 3-9 Pdf, 205 kB.

Bedömningsunderlag föreningstävlingar

Mallar för ifyllnad av bedömningsunderlag 3-5:
MALL för ifyllnad av bedömningsunderlag Nivåtävlingar FRISTÅENDE, TUMBLING & TRAMPETT  Pdf, 144 kB.- Uppdaterade mallar kommer inom kort

Bedömningsunderlag för Nivåtävlingar 3-5:
Fristående Pdf, 22 kB.
Tumbling Pdf, 60 kB.
Trampett Pdf, 60 kB.