Nivåtävlingar (1-2), USM, JSM & SM

Följande gäller på SM-tävlingar inklusive nivåtävlingarna ettan och tvåan

Svenska publiceringen (på engelska) av European Gymnastics Code of points (CoP) med svenska anpassningar gäller på samtliga SM-tävlingar (SM, JSM och USM) samt nivåtävlingarna ettan och tvåan. Observera avsteg som gäller för USM, JSM, nivå 1 samt 2 som specificeras i tävlingsbestämmelserna.

Code of Point med Svenska anpassningar;

Här specificeras ändringar och klargöranden mellan version 1.4 och de tidigare versionerna (uppdaterad 2024-05-02) Pdf, 221 kB. (Se speciellt rättelse ang. Appendix A1, 2)

Appendix A1 - version 1.4 med ändringar i rött Pdf, 2 MB.

Tillägg gällande D-poäng vid halverade svårighetsvärden i fristående:
Artikel 20.3.2 c) Tillägg: Vid halverade svårighetsvärden i fristående anges det slutliga tilldelade värdet för svårigheten med tre decimaler.

FAQ

Questions and Answers Pdf, 136 kB. - version september 2022
Tillägg till FAQ
Hur bedöms J1029
Rotationen ska vara 360 gr i i luften

Redskapsreglemente

Här finner du tillhörande redskapsreglemente