Regionala tävlingsregler 6-9

För tävlingar på nivå 6-9 inom truppgymnastiken finns särskilt framtagna regler som är anpassade för dessa nivåer. Reglerna används med fördel på regionala tävlingar samt vid föreningstävlingar för att underlätta för deltagarna. Gymnastikförbundet rekommenderar att det alltid ska framgå tydligt vilka regler som gäller vid arrangemang av tävling.

Frågor gällande reglementet riktas till regionala TTK i er region eller till trupp@gymnastik.se.

Nedan reglementen och dokument gäller från och med 1 januari 2024.


För dig som ledare

Sammanställning av ändringar - Nivå 6-9 version 1.0 2024 Pdf, 184 kB.

Bedömningsreglemente nivå 6-9 version 1.0 januari 2024 Pdf, 868 kB.


Tävlingsbestämmelser nivå 6-9 version 1.0 januari 2024 Pdf, 600 kB. -
Tävlingsspecifika regler såsom antal deltagare, åldrar, tävlingsupplägg etc. regleras av arrangerande region eller förening och anges i reglerna för respektive tävling.

FAQ nivå 6-9 Pdf, 153 kB.

Bedömningsunderlag - Fristående nivå 6-9 Pdf, 51 kB.

Bedömningsunderlag - Matta och Hopp nivå 6-9 Pdf, 56 kB.

Exempel på att fylla i bedömningsunderlag - fristående Pdf, 56 kB.

Exempel på att fylla i bedömningsunderlag - matta och hopp Pdf, 81 kB.

Observera! För dig som ledare är det även relevant att känna till innehållet på reglementen/dokument som i första hand riktar sig till arrangören.

För dig som arrangör

Redskapsreglemente nivå 6-9 version 1.0 januari 2024 Pdf, 953 kB.

Feedbackunderlag - Fristående nivå 6-8 Pdf, 69 kB.(domarna ger ut efter tävlingen till ledare)

Feedbackunderlag - Fristående nivå 9 Pdf, 211 kB.(domarna ger ut efter tävlingen till ledare)

Feedbackunderlag - Matta och Hopp nivå 6-8 Pdf, 73 kB.(domarna ger ut efter tävlingen till ledare)

Rekommendationer kring resultat och ceremonier Pdf, 132 kB.

Generalprotokoll nivå 6-9 Excel, 107 kB.

Observera! För dig som arrangör är det även relevant att känna till innehållet i reglementen/dokument som i första hand riktar sig till ledare.

Ansök om tillstånd för att arrangera tävling

Samtliga tävlingar som arrangeras i Sverige, ska följa Tekniskt reglemente. I Tekniskt reglemente framgår det alla föreningstävlingar, regionala och/eller internationella får arrangeras av föreningar anslutna till Gymnastikförbundet efter tillstånd. Tillstånd söks via Gymnastikförbundet:

  • Regionalt om tävlingen bjuder in deltagande inom regionen
  • Nationellt om tävlingen bjuder in deltagande från hela landet eller från utlandet.

Vid arrangemang, ta gärna stöd av arrangörsrelgementet.