Uträkning av poäng med 3 E-domare Nat.Br och CoP samt 3 DC-domare (fristående) CoP

Poängberäkning vid 3 st utförandedomare,
(Nationellt Bedömningsreglemente och Code of Points)

På tävlingar med endast tre utförandedomare beräknas en fiktiv poäng för domare E4 som ett medelvärde av domare E1, E2 och E3, avrundad till närmaste tiondel. Beräkning av E-poängen sker sedan enligt proceduren i respektive bedömningsreglemente.

Samtliga domare ska vara inom de inre marginalerna. Om domarna är utanför toleransen och inte blir överens beräknas baspoängen på normalt vis genom att använda alla poängerna E1-E4.

Poängberäkning vid 3 st svårighet och kompositionsdomare i fristående (Code of Points)

Kompositionspoäng (C)
På tävlingar med endast tre kompositionsdomare beräknas en fiktiv poäng för domare DC4 som ett medelvärde av domare DC1, DC2 och DC3, avrundad till närmaste tiondel. Beräkning av C-poängen sker sedan enligt proceduren i Code of Points. Slutpoängen i C avrundas uppåt till närmaste 0,1 poäng.

Svårighetspoäng (D)
På tävlingar med endast tre svårighetsdomare beräknas värdet på respektive svårighet enligt tabellen nedan:

En bild