Domare

En bild

På denna flik finner du aktuell information för dig som domare inom Gymnastikförbundet.

DOMARHANDBOK

Domarhandboken vänder sig till dig som idag har uppdrag som domare inom Gymnsatikförbundet. Tanken är att den ska kunna användas på samtliga nivåer, dock är det vissa bitar som särskilt vänder sig till de förbundsdomare som dömer på nationell nivå.

Klicka här för att läsa domarhandboken i sin helhet. Pdf, 456 kB.

DOMARUTBILDNING

Är du i dagsläget inte domare men är intresserad av att bli det, eller kanske vill ta nästa steg i din domarkarriär kan du läsa mer om alla domarutbildaningar här.

DOMARROLLER INOM TRUPPGYMNASTIK

Internationell domare

  1. Föreslås av Gymnastikförbundet
  2. Godkännes av FIG, European Gymnastics eller IJRU efter interkontinental, kontinental eller internationell domarkurs

Nationell/förbundsdomare

  1. Godkännes av Gymnastikförbundet nationellt efter genomgången nationell förbundsdomarkurs

Regionsdomare

  1. Godkännes av Gymnastikförbundet regionalt efter genomgången regionsdomarkurs.