Truppgymnastik

Truppgymnastik består av tre reglementen som domarutbildningarna bygger på:

  • Bedömningsreglemente - nivå 6-9
  • Nationellt bedömningsreglemente - nivå 3-5
  • Code of Points, med svenska anpassningar - (nivå 1-2 och Svenska Mästerskap)

Ett för regionala nivåer 6–9, ett för regional och nationell nivå 3–5 samt ett för nationell nivå 1–2 och Svenskan Mästerskap (USM, JSM och SM).

Som blivande domare har du möjlighet att kunna utbilda dig för respektive nivå genom olika ingångspunkter. Samtidigt finns möjlighet för dig som ledare, förälder eller har annan roll och är intresserad att lära dig mer att gå förberedande utbildningar för att kunna lära dig om hur bedömningen fungerar. Nedan finns mer information om vad de olika utbildningsstegen innebär mer specifikt.

Steg 1 – regionsdomare (nivå 6-9)

Domarutbildning Steg 1 vänder sig till dig som vill börja döma på regional nivå 6–9. Detta nya reglemente är utformat med en positiv bedömning, där det även ska vara lättare för dig som ny domare att kunna börja din utveckling. Kursen fokuserar på enklare teoretisk genomgång av hur reglementet ska användas och vad som är viktigt att tänka på som domare vid tävlingar på denna nivå.

För dig som är intresserad av att gå vidare till steg 2 efter avslutad kurs, finns möjligheten att göra ett kunskapstest för att se om du är redo.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik 2021 - 2022.

Kurslängd: 1 dag

Åldersgräns: Från det år du fyller 16 år

Examination: Inga, men kunskaper testas genom gemensamma uppgifter under kursdagen.

Licens: Efter godkänt resultat får du döma på regional nivå 6-9.


Valfritt kunskapstest inför domarutbildning steg 2

Det valfria kunskapstestet syftar till att få reda på om du som domare är redo för nästa steg. Frågorna i kunskapstestet omfattar Nationellt Bedömningsreglemente för nivå 3-6 och täcker såväl reglementet som dess bilagor. Testet innehåller såväl teoretiska som videofrågor, så du behöver utöver reglementet även tillgång till papper, penna och miniräknare.

När du är färdig med testet kommer du kunna se hur det har gått. Utifrån resultatet är det bra om reflekterar över om du känner dig redo för att direkt gå vidare till Domarutbildning steg 2 eller om Introduktion till Nationellt Bedömningsreglemente passar bättre i utbildningsstegen. Utifrån erfarenheter rekommenderar vi följande:

  • Har du erhållit en poäng under 25, rekommenderar vi dig att gå Introduktion till Nat. BR för att få en så bra förberedelse inför Steg 2 som möjligt.
  • Har du erhållit en poäng mellan 25-35, går det bra att gå vidare till Steg 2 kursen. Du är dock fortsatt varmt välkommen att gå Introduktion till Nat. BR. om du vill.

Tänk på att det krävs större förberedelse inför Steg 2 kursen, samt att du förväntas kunna genomföra skarpa videoexaminationer i samband med kursen.

Klicka här för att komma direkt till testet.

Introduktion till Nationellt Bedömningsreglemente

Introduktion till Nationellt Bedömningsreglemente är en utbildning som fokuserar på en enklare teoretisk genomgång av de viktigaste delarna inom bedömningsreglementet och tävlingspärmen. Exempel på detta är vart du kan hitta information om avdrag, övningskrav och övriga styrdokument som finns för våra tävlingar för nivå 3–5. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur bedömningen går till och vilka regler som styr våra tävlingar.

Kursen riktar sig främst till tränare som vill förstå bedömning för att kunna göra smartare val i samband med tävling samt till föräldrar och dig som genomgått steg 1-utbildning och i framtiden vill bli domare på steg 2.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik

Kurslängd: 1 dag

Åldersgräns: Från det år du fyller 16 år

Examination: Inga, men kunskaper testas genom gemensamma uppgifter under kursdagen.

Licens: Efter godkänt resultat anses du ha god kunskap att gå vidare till domarutbildning steg 2

Steg 2 – regionsdomare (nivå 3-5)

Domarutbildningen Steg 2 fokuserar på att utbilda domare som ska döma på regional nivå 3-6. Här utvecklar deltagarna kunskaper och förståelse inom det Nationella Bedömningsreglementet och dess delar. Nivån på kursen förutsätter att du som deltagare har förkunskap inom Truppgymnastik samt att du är väl inläst på tävlingspärmen inför utbildningen. Inför denna kurs är det till din fördel att du testat bedömning vid tävlingssammanhang alternativt övat hemma.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik, Domarutbildning Steg 1 och/eller Introduktion till Nationellt Bedömningsreglemente.

Kurslängd: 2 ½ dagar

Åldersgräns: Från det år du fyller 18 år

Examination: Teoretiskt prov och Videobedömning

Licens: Efter godkänt resultat får du döma på regional nivå 6-9 och 3-5.

Steg 3 – Förbundsdomarutbildning

Förbundsdomarutbildningen fokuserar på att utbilda domare med fördjupade kunskaper för bedömning på våra nationella tävlingar på nivå 3–5. För att känna en större trygghet under kursen ska du ha dömt minst 10 tävlingar under minst 2 års tid, och det är även en fördel om du börjat få en vana av att titta på exempelvis volter med skruvar.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik, Domarutbildning Steg 2 (Godkänd i samtliga grenar och paneler)

Kurslängd: 2 ½ dagar

Åldersgräns: Från det år du fyller 20 år

Examination: Teoretiskt prov och videobedömning

Licens: Efter godkänt resultat får du döma på regional nivå 6-9, regional nivå 3-6 samt på nationella tävlingar nivå 3-6.

Förberedande domarutbildning – Introduktion till CoP

Förberedande domarutbildning – Introduktion till CoP fokuserar på teoretisk och praktisk genomgång av de viktigaste delarna för det internationella bedömningsreglementet och tävlingspärmen. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur bedömningen går till samt ge möjlighet att öva utan examinerande moment. Kursen riktar sig till dig som vill bli förbundsdomare på steg 4 eller är tränare och vill veta mer om reglerna på denna nivå. I samband med kursen får du även möjlighet att ingå i ett mentorskapsprogram om du på sikt planerar att bli domare på steg 4. Mentorskapet är då obligatoriskt under 6-12 månader och innebär provbedömning vid två tävlingstillfällen. För att därefter delta på steg 4.

Läs mer om vad mentorskapet innebär här. Pdf, 227 kB.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik

Kurslängd: 2 ½ dagar

Åldersgräns: Från det år du fyller 19 år

Examination: Inga, men kunskaper testas genom gemensamma uppgifter under kursdagen.

Licens: Kursen ger ingen licens förens mentorskapet är genomfört och du deltagit på förbundsdomarutbildningen steg 4.

Steg 4 – Förbundsdomarutbildning Code of Points (CoP)

Till förbundsdomarutbildning CoP välkomnar vi dig som vill ha möjlighet att bedöma tävlingar på nivå ett och två, samt Svenska Mästerskapen på ungdoms-, junior- och seniornivå!

Utbildningen fokuserar på att utbilda domare för bedömning på det Internationella reglementet för Trupp; Code of Points med Svenska anpassningar. Reglementet, presentationsmaterial och teoretiska prov under kursen är på engelska, men kursen i övrigt ges på svenska.

Du som tidigare varit förbundsdomare (inaktiv) på motsvarande steg 4 kan även gå kursen om du genomfört Intro till Svensk Gymnastik! I övriga fall gäller följande krav:

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik, Domarutbildning Steg 3 (Godkänd i samtliga grenar och paneler) och/eller genomfört mentorskap i samband med Förberedande domarutbildning – Introduktion till CoP

Kurslängd: 2 ½ dagar

Åldersgräns: Från det år du fyller 20 år

Examination: Teoretiska prov och videobedömning

Licens: Efter godkänt resultat får du döma på nationell nivå 1-2 samt SM-tävlingar.

Domarutbildningsprogression