Domarkurser

Gymnastikförbundet arrangerar domarutbildningar inom våra olika tävlingsdiscipliner. Utbildningarna är uppdelade på olika nivåer, från förberedande domarutbildning till regionsdomare och förbundsdomare. För att hitta när och vart respektive utbildning genomförs, finner du mer information via Utbildningskalendern. Förkunskapskrav som är gemensamt för samtliga domarutbildningar, är att du som deltagare ska ha genomfört Intro Svensk Gymnastik.

Andra frågor gällande domarutbildningar hänvisas till utbildning@gymnastik.se.

Inom trampolin & DMT finns följande domarutbildningar,

Inom truppgymnastik finns följande domarutbildningar,

 • Förberedande domarutbildning truppgymnastik steg 1 (introduktion - Nationellt bedömningsreglemente)
 • Domarutbildning truppgymnastik steg 2 (regionsdomare) bedömning på föreningstävlingar samt regionstävlingar
 • Förbundsdomarutbildning truppgymnastik steg 3 (Nationellt bedömningsreglermente) bedömning Gymnastikförbundets nationella tävlingar
 • Förberedande domarutbildning truppgymnastik inför steg 4; introduktion till Code of Point med svenska anpassningar
 • Förbundsdomarutbildning truppgymnastik steg 4 (Code of Point med svenska anpassningar) bedömning Gymnastikförbundets nationella tävlingar

Klicka här för att läsa mer om domarutbildningarna i truppgymnastik.

Inom rytmisk gymnastik finns följande domarutbildningar,

 • Regionsdomare
 • Förbundsdomare

Klicka här för att läsa mer om domarutbildningarna i rytmisk gymnastik.

Inom kvinnlig artistisk gymnastik finns följande domarutbildningar,

 • Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 1
 • Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 2
 • Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 3
 • Förbundsdomarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik
 • Komplement; webbbaserad symbolkurs (består av fyra delar)

Klicka här för att läsa mer om domarutbildningarna i kvinnlig artistisk gymnastik.

Inom manlig artistisk gymnastik finns följande domarutbildningar,

 • Regionsdomare
 • Förbundsdomare

Klicka här för att läsa mer om domarutbildningarna i manlig artistisk gymnastik.

Inom aerobic gymnastics finns följande domarutbildningar,

 • Regionsdomare
 • Förbundsdomare

Klicka här för att läsa mer om domarutbildningarna i aerobic gymnastics.

En bild