Trampolin

Förbundsdomarkurserna i trampolin följer den olympiska cykeln (fyraårsperioder); med kurser för nya domare år 1 och 3 på cykeln. Vid årsskiftet efter sommar-OS byts reglelverket, Code of Point, varpå samtliga befintliga domare skall omlicensera sig. Vi erbjuder två sådana omlicenseringstillfällen - en heldag - under kvartal 1 (år 1), och hänvisar sedan till kurserna för nya domare.

Det här är de olika delmomenten för förbundsdomare:

Stildomare

Kurs nummer 1 i ordningen: Koncentreras till stilbedömning och viss teori med fokus på det som har koppling till stilbedömningen, denna del av utbildningen består till största del av praktik med bedömning på video. Även bedömning av vandringsavdrag samt en kortare del om synkronbedömning. Avslutas med examination i stil på TRA och DMT samt ett lättare teoriprov (kopplat till enbart stildomarens uppgifter). Efter godkänd utbildning har deltagaren behörighet att döma vid rikstävlingar som Svenska Cupen och SM. Målsättning med kursen är att deltagarna ska få goda kunskaper i stilbedömning och självständigt kunna argumentera för och reflektera kring varför en övning ges ett visst avdrag.

Svårighetsdomare

Kurs nummer 2 i ordningen: Fokuserar enbart på svårighetsgradsbedömning och FIG's numeriska system. Förkunskaper är deltagande i modul 1 samt att man kan identifiera/känna igen och särskilja övningar upp till och med de enklare dubbelvolterna som dubbel bak och fliffis. Avslutas med examination som finns i två delar:

Grund , max ca 8,0 i svårighet
Ger behörighet att döma klass 3 i Svenska Cupen samt USM tillsammans med en annan domare med grundbehörighet och behörighet att döma högre klasser tillsammans med en domare som har expertbehörighet.

Expert, max ca 14,0 i svårighet

Ger full behörighet att döma svårighet nationellt. Expert har även behörighet att döma svårighet ensam, men först efter att ha dömt svårighet på minst fyra nationella tävlingar.

Huvuddomare

Kurs nummer 3 i ordningen: En påbyggnadsdel för att få behörighet att vara huvuddomare på nationella tävlingar. Denna del består av djupare teori kring alla huvuddomarens uppgifter, landningsavdrag etc samt domarrollen och att leda ett domarlag.