Kurser i träningslära

Här hittar du Gymnastikförbundets utbildningar inom träningslära. Kurserna genomförs helt digitalt, när det passar dig.

Kursen Åldersanpassad träning för barn och unga tar avstamp i kunskapen om hur barn och ungas kroppar växer och hur du anpassar träningsplaneringen för att minska risken för tillväxtskador. Åldersanpassad träning för vuxna utgår från kunskapen om hur vuxna kroppar åldras och hur du använder kunskapen för att anpassa träningen efter den aktives behov och förutsättningar. Kursen Styrka, rörlighet och fysiologi ger dig grundläggande kunskap i träningslära med fokus på anatomi, fysiologi, allmänna träningsprinciper och rörlighetsträning. Kursen Biomekanik utgår från hur olika fysiska lagar och krafter påverkar kroppens rörelser och hur du omsätter den kunskapen i ditt sätt att analysera och instruera aktiva. Kursen Idrottsnutrition och återhämtning innehåller ämnen som energi och energibehov, näringsämnen, koststrategier, nutritionsrelaterade problem och återhämtning. Kursen Planering och periodisering ger kunskap om allmänna träningsprinciper, träningsteori, träningsplanering och periodisering. Kursen syftar till att ge dig en ökad förståelse för begreppen och att du praktiskt ska kunna applicera kunskapen om planering och periodisering.

Välkommen att läsa mer samt anmäla dig under respektive kurssida!

Vill du veta mer om övergången från Teori steg 1-3 till de nya kurserna, hittar du mer information här.