Grundkurser

Här hittar du Gymnastikförbundets grundläggande utbildningar.

Gymnastikens baskurs - träning och tävling är Gymnastikförbundets grundläggande ledarutbildning. Kursen ger dig som ledare en bred och stabil grund för ditt ledaruppdrag med en helhetssyn på den aktive. Den ger också förståelse för hur du som ledare anpassar träningen och övningarna till olika individers specifika förutsättningar. Efter genomförd Gymnastikens baskurs - träning och tävling kan du gå vidare till alla utbildningar inom både tränings- och tävlingsgymnastik.

Gymnastikens baskurs - gruppträning ger dig grunden för att specifikt bli gruppträningsinstruktör. Utbildningen fokuserar på ledarskap, anatomi, fysiologi, rörelseskolning och musikanalys som är viktiga grundfundament i din roll som gruppträningsinstruktör. Gymnastikförbundet rekommenderar att du som ny ledare startar med denna grundutbildning för att sedan välja vidare inriktning.

I utbudet grundkurser finns även fler utbildningar inom Para- och barngymnastiken:
Paragymnastik - Alla kan gympa
Bamsegympa
Barngymnastik - leka och lära
Hjälpledare - Svensk gymnastik