Gymnastikens baskurs - gruppträning

Gymnastikens baskurs - gruppträning är för dig som är, eller vill bli, gruppträningsinstruktör och som vill instruera effektiva, roliga, inspirerande och säkra gruppträningspass. Med utgångspunkt i Athlete Centered Coaching får du verktyg för att du ska känna dig trygg och utvecklas i din roll som instruktör. Under kursen får du lära dig om grunderna i gruppträningspassets delar, förståelse för hur kroppen fungerar och kunskap om hur träningen kan anpassas efter de aktivas nivå. Genom kursen får du med dig många verktyg att använda i din roll som gruppträningsinstruktör: allt från anatomi och teknik i vanliga rörelser inom gruppträning, till musikanvändning och ledarskap. I slutet av den fysiska träffen får du analysera ett färdigt cirkelpass med utgångspunkt i allt du lärt dig under kursen vilket också ger dig verktyg och förståelse för att kunna skapa dina egna gruppträningspass.

Kurslängd: Två dagar (kursplan Pdf, 145 kB.). Innan kurs ska du ha genomfört fyra lektionstimmar á 45 minuter i självstudier
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört webbkursen Intro Svensk Gymnastik 2021-2022

Efter genomförd kurs gäller Gymnastikens baskurs – gruppträning som giltigt förkunskapskrav till de flesta utbildningar inom både tränings- och tävlingsgymnastiken.