Hjälpledare – Svensk Gymnastik

Hjälpledare - Svensk Gymnastik är kursen för dig som har fått eller ska få ditt första uppdrag som ledare inom Svensk Gymnastik. Den är till för dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som hjälpledare, oavsett ålder eller verksamhet. Kursen ger dig en introduktion till gymnastikens ledarskap, redskap, rörelse och lek. Du lär dig bland annat hur du kan bidra till en trygg träningsmiljö, samla de aktiva, ge instruktioner och feedback. Du lär dig också om din förening och hur ett vanligt träningspass går till.

Kursen är en digital distanskurs med praktiska moment som genomförs med handledare i den egna föreningen

Kursen är uppdelad i sju avsnitt som beräknas ta ca fem lektionstimmar á 45 minuter. Tre lektionstimmar genomför du på egen hand, när det passar dig. Två lektionstimmar genomför du tillsammans med en handledare i din förening. Du kan själv välja vilken ordning du genomför avsnitten i men du rekommenderas att börja med avsnitten du gör på egen hand (avsnitt 1-6). Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha ett visst antal rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver.

Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till support@sisuforlag.se.

Kurslängd: Fem lektionstimmar [kursplan Pdf, 140 kB.]
Åldersgräns: Ingen
Förkunskapskrav: Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik

Information till förening och handledare

Ett avsnitt (två lektionstimmar) ska hjälpledaren genomföra, enskilt eller tillsammans med andra, i sin förening tillsammans med en handledare.

Avsnittet heter Hjälpledare i förening och innehåller följande uppgifter:

  • Föreningens organisation – här ska hjälpledaren bekanta sig med hur föreningen är organiserad och föreningens värdegrund.
  • Att vara hjälpledare – här är fokus på vad det innebär att vara hjälpledare. Förmåner, rättigheter, skyldigheter och ansvar ska diskuteras.
  • Regler och ledstjärnor – här är fokus på vilket förhållningssätt ni vill ha mot varandra i gruppen och/eller i föreningen.
  • Ett vanligt träningspass – här är syftet att ge hjälpledaren kunskap om de olika momenten på ett vanligt träningspass, vad som är viktigt att tänka på och hjälpledarens roll i de olika momenten. Uppgiften anpassar handledaren efter den verksamhet hjälpledaren är eller ska bli aktiv inom.

Frågor och svar:

Varför ska två lektioner genomföras i sin egen förening?

Vad det innebär att vara hjälpledare skiljer sig från förening till förening. Lektionerna i förening syftar till att hjälpledaren ska lära känna sin förening och veta vad det innebär att vara hjälpledare just där. Genom lektionerna klargörs förväntningar och roller, träningsupplägg och ledstjärnor. Allt för att ge hjälpledaren en bra introduktion och trygghet i sin nya ledarroll, samt föreningen bra verktyg för att introducera nya ledare till sin verksamhet.

Vem kan vara handledare?

Handledaren är en person som varit med i föreningen ett tag och har kunskap om hur den är organiserad och om den verksamhet som du är hjälpledare inom. Är du osäker på vem som är din handledare, fråga huvudledaren eller den som är utbildningsansvarig i styrelsen.

Finns det någon guide till handledaren?

Ja, deltagaren får tillgång till information som ska delges till handledaren. I detta dokument finns en handledning och arbetsmaterial för lektionerna.

Hur får handledaren tillgång till kursen?

Hjälpledaren får instruktioner om att ladda ner en pdf med information och handledning som ska ges till handledaren. Det är inget krav att handledaren själv har genomgått kursen men handledare/förening får naturligtvis gärna köpa ett kursmaterial för att ta del av allt innehåll.