Ledarskapskurser

Här hittar du Gymnastikförbundets kurser inom ledarskap.

Kursen Gymnastikens ledarskap tar avstamp i trygga, tydliga lärandemiljöer och de aktivas inre motivation. Hållbart ledarskap handlar om att utvecklas i sin ledarroll och att må bra över tid. Ledarteam utgår från hur ledare kan organisera sitt arbete och arbeta effektivt tillsammans. I kursen Gruppdynamik riktas innehållet till hur grupper fungerar och olika verktyg för att skapa god sammanhållning och ett kollektivt självförtroende. Kursen Idrottspsykologi fokuserar på att upprätthålla och utveckla självförtroende, reglera spänningsnivå, koncentration och mentala föreställningar. Kurserna riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap - även organisationsledare! - oavsett verksamhet eller nivå, och genomförs på en halv till en dag.

Läs gärna mer om hur Gymnastikförbundet arbetar med ledarskap och värdegrund i webbkursen Intro Svensk Gymnastik.

En bild