Idrottspsykologi

Idrottspsykologi är kursen för dig som är ledare för aktiva från cirka 13 år och som har ett uttalat mål med sin träning och tävling inom någon Gymnastikförbundets olika verksamheter.

Kursen tar upp ämnen som att upprätthålla och utveckla självförtroende, oro, reglera spänningsnivån och koncentrationen. Kursen inleds med självstudier, där du som deltagare redan innan kurstillfället får lära dig om och prova på inre samtal. Övningen nyttjas för att kunna hjälpa de aktiva att öva olika psykologiska färdigheter som kan bidra till ett ökat välbefinnande och förbättrade prestationer. Under kurstillfället kommer du att få möjlighet att diskutera dina upplevelser, reflektioner och tankar med de andra deltagarna.

Deltagarmaterialet är digitalt och kompletteras med ett kurstillfälle; i kurskalendern kan du välja ett fysiskt eller digitalt tillfälle (via videokonferens med deltagare på distans).

Kurslängd: Fem lektionstimmar á 45 minuter [kursplan Pdf, 165 kB.]
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Gymnastikens baskurs – träning och tävling alternativt Baskurs Gruppträning, Gymnastikens ledarskap samt Intro Svensk Gymnastik 2021-2022

En bild